X
GO

Waterverbruik openluchtgroententeelt

In droge periodes is irrigatie van diverse soorten groenten een noodzaak om een goede productie met een goede kwaliteit te bekomen.

Voor het wassen en marktklaar maken van groenten is ook een aanzienlijke hoeveelheid water nodig.

Het is moeilijk om exacte cijfers te plakken op de hoeveelheid water die openluchtgroentelers nodig hebben aangezien het verbruik sterk gecorreleerd is aan het soort teelt, tijdstip van de teelt, bodemsoort en –condities.

(Bron: lv.vlaanderen.be: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

In samenwerking met