X
GO

Grijswater

Grijswater is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater of oppervlaktewater dat opgewaardeerd wordt tot een kwaliteit die voldoende is om te worden aangewend in bepaalde industriële toepassingen en in de landbouw.

Sinds 2004 worden investeringen in grijswaterprojecten voor de industrie financieel ondersteund. Het grijswaterbesluit kwam er om een verdere daling van kwetsbare grondwaterlagen te voorkomen. Om een alternatieve watervoorziening in knelpuntregio’s te stimuleren, heeft de Vlaamse regering de subsidieregeling uitgebreid naar de doelgroep land- en tuinbouw. De regeling houdt in dat drinkwatermaatschappijen financieel ondersteund worden om grijswater op te waarderen en aan bedrijven te leveren. De maatschappijen moeten dan wel afnamegaranties voorleggen inclusief een verklaring van de betrokken landbouwers, dat zijn hun grondwaterwinning evenredig zullen afbouwen met de hoeveelheid grijswater die ze afnemen.

In het kader van het grijswatersubsidiebesluit werd door de VMW en de IWVA een principe-aanvraag ingediend. Landbouwers die per 1 januari 2010 over een vergunde grondwaterwinning uit het Sokkelsysteem beschikken én met hun bedrijfszetel in Vlaanderen gelegen zijn, kunnen hiervoor intekenen. De kostprijs van dit grijswater werd vastgelegd op 0,90 €/m³ (exclusief 6% BTW).

Bedrijven die leidingwater (of grijswater) gebruiken binnen hun bedrijfsvoering worden niet vrijgesteld van de gemeentelijke saneringsverplichting. De bijdrage is sectorafhankelijk.

Tot op heden zijn de meeste landbouwbedrijven niet te vinden voor een grijswaterproject, aangezien het waarschijnlijk niet rendabel is.

In samenwerking met