X
GO

Gebruiksregister

Om te voldoen aan de VLAREM-wetgeving moet voor alle systemen een gebruiksregister bijgehouden worden. In dat register moet genoteerd worden:

  • Hoeveel restvloeistof u opslaat, behandelt en hergebruikt.
  • De hoeveelheid en de afvoerwijze van het substraat van biozuiveringssystemen of vaste restanten van de Sentinel®.
  • Onregelmatigheden en genomen herstelmaatregelen.

Dit mag onder de vorm van een aanvulling op het bestaande, verplichte register van gewasbeschermingsmiddelen. Voeg bijvoorbeeld een extra kolom toe, waarin u noteert hoeveel restvloeistof (verontreinigd water ontstaan door het wegspoelen van gemorste gewasbeschermingsmiddelen, spuitresten, spoel- en reinigingswater) u na de bespuiting hebt toegevoegd in uw restvloeistoffentank. Vermeld in een bijlage de dagelijkse hoeveelheid restwater die over het zuiveringssysteem wordt gebracht. Voorzie hier ook plaats om de onregelmatigheden en genomen herstelmaatregelen te noteren, evenals de data van de winterstop en het heropstarten van het systeem.

 

(bron: Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel praktische leidraad)

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van