X
GO

Afvalwater

Een land- of tuinbouwbedrijf produceert zowel huishoudelijk als bedrijfsafvalwater.

Afhankelijk van het gebied waarin het bedrijf gelegen is, moet het water al dan niet zelf gezuiverd worden.
In een gebied zonder riolering moet afvalwater gezuiverd worden, zodat het voldoet aan de lozingsnormen. Dit kan door middel van mechanische systemen of plantensystemen.

Het Waterportaal begeleidt landbouwbedrijven die een waterzuivering willen aanleggen.  Er wordt ook meer uitleg gegeven rond vergunningen, subsidies en dergelijke.

 

IBA's of individuele afvalwaterzuiveringssystemen:

Sinds 1994 gebeurt er praktijkonderzoek naar de technieken en de bruikbaarheid ervan voor de zuivering van diverse afvalwaterstromen in de land- en tuinbouw (huishoudelijk afvalwater, afvalwater van melkwinning, run-off kuilplaat, afvalwater van melkverwerking en hoeveslagerij, …). Voor elke afvalwaterstroom is er een aangepast zuiveringssysteem voorhanden op basis van de volgende technieken: plantensystemen (percolatie(riet)veld, vloeirietveld, wortelzone(riet)veld) of mechanische systemen (aërobe biofilters (lavafilters, biorollen), actief-slib-systemen, beluchte biofilters).

In de loop van de jaren zijn er een 20-tal demo-installaties gebouwd in heel uiteenlopende sectoren en met diverse afvalwaters die verder opgevolgd worden en heel wat informatie aanleveren, ook naar onderhoud en werking op langere termijn toe.

Nieuws

In samenwerking met