X
GO

Waterbronnen

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat belangrijke watervoerende lagen in Vlaanderen onderhevig zijn aan verdroging. Uit de maandelijkse grondwaterpeilmetingen van AMINAL-afdeling water vallen belangrijke peildalingen waar te nemen in de Sokkel en het Landeniaan in het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen. Enerzijds worden jaarlijks omvangrijke hoeveelheden water gewonnen uit o.a. de Paleozoïsche Sokkel en het Landeniaan, maar anderzijds worden deze watervoerende lagen slechts langzaam weer aangevuld. Daarom is het van groot belang dat binnen de land- en tuinbouwsector ook zoveel mogelijk inspanningen geleverd worden om andere waterbronnen dan diep grondwater te gebruiken.

Nieuws

In samenwerking met