X
GO

Opslagtank

De opslagtank kan zowel ondergronds als bovengronds geplaatst worden. Bij een bovengrondse opslagtank moet het water opgepompt worden vanuit een verzamelputje. De opslagtank moet lekdicht zijn en bestand zijn tegen gewasbeschermingsmiddelen. Bij ondergrondse citernes kan daarom gekozen worden voor HSR-citernes (citernes voor mestopslag). De opslagtank mag in geen geval verbonden worden met de riolering of het oppervlaktewater. Een bovengrondse tank moet vorstbestendig zijn of moet vorstvrij worden opgesteld (zie figuur 1).

 

Figuur 1: voorbeelden van opslagtanks

 

Om de grootte van de opslagtank te bepalen, moet ingeschat worden hoeveel restwater belast met gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf aanwezig is of aanwezig zal zijn. Als richtlijn wordt genomen dat het jaarlijks volume restwater moet kunnen worden opgevangen op het bedrijf. Hiervoor moet het aantal spoelbeurten en in- en uitwendige reinigingsbeurten per jaar op de vul- en spoelplaats nagegaan worden en moet ingeschat worden met hoeveel water dit gebeurt. Spuit alle restvloeistof in de spuittank zoveel mogelijk verdund uit op het veld zoals de code van goede landbouwpraktijk voorschrijft om de hoeveelheid restwater te beperken.

Om de hoeveelheid restwater in te schatten kan onderstaande berekeningstabel gebruikt worden. Houd rekening met alle spuittoestellen op het bedrijf en vul onderstaande tabel voor elk spuittoestel in. Schat alles voldoende ruim in! In de ons omringende landen gaat men er ook van uit dat u één volle spuittank moet kunnen toevoegen aan de opslagtank indien een fout werd gemaakt tijdens de bereiding van het spuitmengsel. Dit is echter niet noodzakelijk. Het foute tankmengsel kan ook apart opgevangen worden en eventueel hergebruikt worden bij een totaal herbicidebehandeling zonder directe kans op schade voor de nateelt.
 

  Handeling Volume in liter  Aantal per jaar TOTAAL per handeling
  (1) (2) (1) X (2)
       
  Spoelen van het spuittoestel a,b      
  Inwendige reiniging van het spuittoestel a,b      
  Uitwendige reiniging spuittoestel a,c      
  Andere (wegspoelen vermorsingen
  tijdens vullen, afspoelen persoonlijke
  beschermingsmiddelen)
     
  Totaal  
  Grootte spuittank (volume in liter)  
  TOTAAL  


a Neem dit enkel mee in de berekening wanneer gespoeld/gereinigd wordt op de vul- en spoelplaats op het bedrijf.
b Dit is vaak afhankelijk van de grootte van de schoonmaaktank. Als richtwaarde voor het volume water voor de inwendige reiniging kan 10 % tot 20 % van het spuittankvolume genomen worden.
c Uit de bevragingen, uitgevoerd in kader van 'Bioremediatie West' en Bioremediatie Oost' kon een richtwaarde voor het gebruikte volume reinigingswater voor de uitwendige reiniging van de spuittank worden opgesteld: 

  • Voor een spuittank < 500 liter: 50 liter reingingswater.
  • Voor een spuittank < 1.000 liter: 100 liter reingingswater.
  • Voor een spuittank < 2.500 liter: 200 liter reingingswater.
  • Voor een spuittank > 2.500 liter: 300 liter reingingswater.

 

Rekenvoorbeeld:

  • Tankinhoud: 2.000 liter
  • 8 keer spoelen/inwendige reiniging op verhard oppervlak op het bedrijf = 8 x 400 liter (20% van 2.000 liter)b
  • 2 keer uitwendige reiniging per jaar = 2 x 200 literc

Hier mag u rekenen op een benodigde opslagcapaciteit van 3.600 liter. Reken hier nog een extra spuittank bij ( +2.000 liter) komt dit op 5.600 liter.

De op jaarbasis geproduceerde hoeveelheid restwater zal ook de keuze voor het zuiveringssysteem mee bepalen.

 

(bron: Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel, praktische leidraad)

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van