X
GO

Restvloeistoffen voorkomen

Door het spuittoestel te vullen, te spoelen en te reinigen op het veld of op een onverhard oppervlak (bv. braakland, weide, …), kan de hoeveelheid restvloeistof op het bedrijf voorkomen of aanzienlijk beperkt worden. Op het veld of onverhard terrein worden resten van gewasbeschermingsmiddelen op een biologische manier afgebroken door micro-organismen. Kies ook voor een onverhard oppervlak bij het vullen en reinigen van kleine types spuittoestellen (zoals rugspuiten, lansspuiten, automatische spuitbomen, …).

Bij het vullen van veld- of boomgaardspuiten op het veld, bijvoorbeeld aan een poel, beek of kanaal, is het zeer belangrijk om een terugloopbeveiliging op de leidingen te voorzien. Contact tussen de spuitoplossing in de tank en de aanvoerleiding van het water moet vermeden worden zodat het terugvloeien van spuitoplossing uit de tank naar de aanzuigbron onmogelijk is. Houd voldoende afstand tussen het spuittoestel en de waterbron en vermijd ook te allen tijde het overlopen van de spuittank. Wees aandachtig tijdens het vullen om te vermijden dat u gewasbeschermingsmiddelen morst. U kan gebruik maken van openbare aanzuigplaatsen om spuittoestellen op een veilige manier te vullen, indien deze in de buurt voorhanden zijn.

Spoel onmiddellijk lege verpakkingen na het vullen van uw spuittoestel. Giet het spoelwater in de spuittank. Berg lege gespoelde verpakkingen onmiddellijk op in de Phytofar Recover zakken. Rondslingerende niet-gespoelde lege verpakkingen kunnen lekken. Zo kunnen geconcentreerde oplossingen in de waterloop terechtkomen, wat zeer milieubelastend is.

De spuittank inwendig reinigen op het veld gebeurt met water uit de schoonwatertank. Efficiënt spoelen gebeurt door het water uit de schoonwatertank in drie stappen toe te voegen aan de spuittank en telkens het spoelwater versneld uit te rijden over het behandelde gewas. Op die manier verdunt u de concentratie aan restoplossing in de tank het sterkst en bekomt u de beste reiniging. Een andere manier is gebruik maken van het automatische reinigingsprogramma op uw spuittoestel.

Net zoals de inwendige reiniging gebeurt de uitwendige reiniging van het spuittoestel best op het veld of op een onverhard oppervlak in de nabijheid van het bedrijf (bv. braakland, weide, …). Voor de uitwendige reiniging op het veld is het spuittoestel best uitgerust met een lans. Blijf tijdens het uitvoeren van deze handelingen voldoende ver van de waterloop (minimum 5 m) en wissel de plaats in het veld waar u uw spuittoestel reinigt, regelmatig af.

 

(bron: Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel, praktische leidraad)

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van