X
GO

Hydrocultuur van witloof

Waterverbruik hydrocultuur van witloof

Bij hydrocultuur van witloof wordt het water voor het overgrote deel gebruikt voor de forcerie (± 2 liter voedingswater per kg witloof). Er is ook water nodig voor de reiniging van de trekbakken en de werkruimtes, de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen en de sanitaire voorziening (personeel). Op sommige bedrijven worden de witloofwortelen gewassen vooraleer ze worden opgehaald om te gebruiken als veevoer.

Tijdens de forcerie is er water nodig voor de groei van het witloof. Dit noemen we de voedingsoplossing. Rekening houdend met het restwater en het volume water dat door de wortels opgenomen wordt, is er gemiddeld 2 l voedingsoplossing nodig voor de productie van 1 kg witloof. Per ha witloofwortels varieert dit tussen 24.000 en 40.000 l.

Voor het behoud van de kwaliteit en de gezondheid van de gerooide witloofwortels en het witloof, is er ook een aanzienlijke hoeveelheid water nodig. Het volume water dat nodig is voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is eerder beperkt, maar voor de bevochtiging van de wortels tijdens de bewaring in de koelcellen en om uitdroging van de wortels te vermijden, is er gemiddeld 5.000 l/ha nodig. Dit water kan echter gedeeltelijk gerecupereerd worden door de opvang van het ontdooiwater dat afkomstig is van de verdampers in de koelcellen.

Voor de reiniging van de trekbakken, de forceerinstallatie en de werkruimtes is er ook water nodig. Het grootste volume water is nodig voor de reiniging van de trekbakken. In de praktijk blijkt er een aanzienlijk verschil in waterverbruik te zijn tussen volautomatische reinigingsinstallaties en handmatige reiniging met een hogedrukspuit. Bij automatische reinigingsinstallaties wordt er duidelijk meer water verbruikt per trekbak. Het gemiddeld verbruik ligt tussen 10 l/m² trekbak (handmatige reiniging) en 30 l per trekbak (automatische reiniging). Per ha is dit tussen 3.000 en 9.000 l water.

Het wassen van de witloofwortels na de forcerie is een optie. De hoeveelheid water dat hiervoor nodig is, is afhankelijk van de al of niet recuperatie van het waswater. Zonder recuperatie is er per ha een vrij groot volume water nodig (tot 30.000 l/ha). Met recuperatie is dit volume veel beperkter (gemiddeld 2.000 l /ha).

Samengevat ligt het volume water dat nodig is voor de verwerking van 1 ha witloofwortels tussen 40.000 en 60.000 liter, op voorwaarde dat als de geforceerde wortels gewassen worden, het waswater gerecupereerd wordt.

 

Mogelijke waterbronnen hydrocultuur van witloof

In het kader van duurzaam watergebruik zijn hemelwater, oppervlaktewater en ondiep grondwater inzetbaar als meer duurzame waterbronnen. Bij het gebruik van alternatieve waterbronnen is de nodige opslagvoorziening vereist. De inzetbaarheid van die alternatieve waterbronnen is afhankelijk van de beschikbaarheid ervan in uw omgeving.

Alternatieve waterbronnen worden vaak gekenmerkt door een verhoogde bacteriologische belasting, zeker in de zomer. Een goede opvolging van de waterkwaliteit is aangewezen. Bij een verhoogde besmettingsgraad kan een behandeling van het water, zoals ontsmetten, noodzakelijk zijn. Vooral bij oppervlaktewater en ondiep grondwater is er voor gebruik een zuivering van het water nodig.

Hemelwater is een goede alternatieve waterbron die kan gebruikt worden in de witloofteelt voor alle toepassingen, ook als voedingswater voor de forcerie. Regenwater heeft een zeer lage elektrische geleidbaarheid (EC) en laat een grotere marge toe om meststoffen aan het water toe te voegen.

Als regenwater op een goede manier wordt opgevangen, is er geen specifieke behandeling nodig vooraleer het kan gebruikt worden.

Om de volledige behoefte aan water op te vullen met regenwater, moet er per ton geproduceerd witloof per week, 18 m³ opvang worden voorzien. Hiermee kan, in normale omstandigheden, een periode van 6 weken zonder regen overbrugd worden.

 

Voorbeeld: gemiddelde weekproductie= 6.000 kg witloof
Benodigde volume regenwateropvang: 6 ton x 18 m³/ton= 108 m³
Dit volume kan verminderd worden met het volume gerecupereerd restwater. Op een gemiddeld bedrijf kan er wekelijks 1 tot 2 m³ restwater gerecupereerd worden. Verspreid over 6 weken is dat 6 tot 12 m³. In bovenstaand voorbeeld kan zo het benodigde volume regenwateropvang verminderd worden tot ongeveer 100 m³.

Voor witloof geldt verder een benodigde opslagcapaciteit van restwater van 36 m³ voor systemen zonder recirculatie en 0 m³ voor systemen met recirculatie (bron: Proeftuinnieuws 2010).

 

Waterrecuperatie

Praktijkpunt Landbouw investeerde in een natuurlijk waterzuiveringssysteem met waterrecuperatie, dat al het proceswater van de witloofproductie zuivert. Het restwater wordt na elke forcerie op biologische wijze gezuiverd door middel van een rietveld, voorzien van meerdere plantensoorten. Het gezuiverde water kan dan opnieuw gebruikt worden in de voedingsoplossing.

Restwater kan ook hergebruikt worden als waswater voor de witloofwortelen na forcerie, reinigingswater van de diverse ruimten en na tijdelijke opslag als beregeningswater voor diverse gewassen. Zowel het restwater van de teelt als het reinigingswater van de trekbakken, de bedrijfsruimten én de witloofwortelen kunnen mits zuivering hergebruikt worden.
De grootste moeilijkheid voor een bestaand witloofbedrijf om water te hergebruiken, is dat al het water moet gecentraliseerd worden. Als de gebouwen er al staan, zoals bij de meeste witloofbedrijven het geval is, is dat niet evident en economisch gezien vaak een zware investering.

 

(bron: Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw)

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 80 84

   info@waterportaal.be

Met steun van