X
GO

Kwaliteitseisen substraatteelt in de glastuinbouw

Omdat bepaalde elementen accumuleren, zijn de eisen voor het aanmaakwater strenger bij hergebruik van drainwater dan bij niet-hergebruik. De herkomst van het water is bepalend voor de kwaliteit. Regenwater is ideaal als aanmaakwater. Bij een tekort wordt aangevuld met andere waterbronnen zoals grondwater.

Om de kwaliteit van het aanmaakwater na te gaan wordt regelmatig een standaard wateranalyse uitgevoerd waarbij behalve de zuurtegraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC), ook de hoofd- en spoorelementen geanalyseerd worden.

Een overzicht van de algemene richtwaarden voor de waterkwaliteit van het aanmaakwater bij hergebruik van drainwater is weergegeven in onderstaande tabel. Een vergelijking van de ontledingsuitslag van het aanmaakwater met deze waarden laat toe de geschiktheid van het water voor een substraatteelt te beoordelen. Voor specifieke teelten is het mogelijk dat de normen voor waterkwaliteit nog strenger zijn.

Tabel: Richtwaarden waterkwaliteit aanmaakwater bij hergebruik drainwater voor pH en EC

Tabel: Richtwaarden waterkwaliteit aanmaakwater bij hergebruik drainwater per chemisch element


Meer informatie over de voorwaarden waaraan de watersamenstelling moet voldoen vindt u in de brochure Recirculatie van water in de glastuinbouw  (2006). 

In samenwerking met