X
GO

Ondergrondse opslag

Op deze pagina:

 

Waterbassins en watersilo’s nemen binnen het bedrijf een aanzienlijke oppervlakte in. Elke vierkante meter regenwaterbassin of watersilo betekent minder benutbare of bebouwbare oppervlakte.

Bij aanwezigheid van een geschikte ondergrond, biedt de ondergrondse wateropslag een belangrijke plaatsbesparing. Een veel voorkomend probleem bij ondergrondse opslag is geurhinder. Vooral wanneer het opgeslagen water niet volledig zuiver is, kan er biofilm groeien of kunnen er bacterieculturen ontstaan. Het is van belang om de aanwezigheid van biofilm te voorkomen. De geuren kunnen van buitenaf komen door meegevoerde organische verontreinigingen, maar kunnen ook ontstaan in de tank door anaerobe omzettingen van opgeloste organische stoffen. Met een goede voorfiltratie kan organische vervuiling tot een minimum herleid wordt en een optimale waterkwaliteit bereikt worden. Een belangrijk voordeel van de ondergrondse opslag is de afwezigheid van algen doordat het water van zonlicht wordt afgeschermd.

 

Ondergronds reservoir

Betonkelder

Bij nieuwbouw bestaat de mogelijkheid wateropslag te voorzien onder bedrijfsgebouwen (loodsen, stallen, serres) onder de vorm van een betonkelder. Op deze wijze kunnen (vrij) grote hoeveelheden water geborgen worden. Tijdens de aanleg van funderingen of andere betonwerken worden tevens één of meerdere kelders voor wateropslag gemaakt.

 

Foto: betonkelder (bron: Mais)

 

Betonnen put

Als alternatief voor een betonkelder kunnen betonnen regenputten (citernes) ondergronds geplaatst worden, maar de opslagcapaciteit is dan wel aanzienlijk kleiner. Dit is dan ook minder geschikt als grote hoeveelheden regenwater als alternatieve waterbron nodig zijn. De richtprijs van een citerne van 10 m³ is € 649 en de richtprijs van een citerne van 20 m³ is € 1.235. Voor toepassingen met een beperkt waterverbruik zoals aanmaakwater voor gewasbescherming kan regenwater afkomstig van loodsen op die manier wel opgeslagen en hergebruikt worden.

 

Foto: betonnen regenwaterput (bron: Nieuwsblad © rr)

 

Kunststof opslagvat

Kunststof opslagvaten kunnen een gelijkaardige functie hebben als betonnen putten.

Foto: ​platte kunststof regenwaterput - 10.000 liter (bron: Bollaert)

 

Ondergrondse waterberging

Een installatie voor ondergrondse wateropslag in functie van gietwatervoorziening in de glastuinbouw bestaat uit een klein regenwaterbassin, vier gecombineerde infiltratie/ontrekkingsbronnen en een silo voor de dagvoorraad. Een voordeel is dat een watervoorraad onder de grond minder kwetsbaar is voor negatieve invloeden van buitenaf dan een groot regenwaterbassin.

De allerbelangrijkste voorwaarde bij de aanleg van een ondergrondse waterberging is dat er een voldoende dikke watervoerende zandlaag is. De stroming van het grondwater mag daar bovendien niet te groot zijn, want anders ben je het opgespaarde water zo kwijt. Een tweede voorwaarde is dat de EC niet te hoog is. In de ondergrond treedt er wel een verlies op omdat niet al het water kan worden opgepompt. Het rendement is maximaal 60% (bron: stowa).

 

Figuur: schematische weergave van ondergrondse waterberging ten behoeve van gietwatervoorziening in de glastuinbouw (bron: stowa).

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van