X
GO

Spaar- en bufferbekkens


Foto: bufferbekken voor landbouwers in Staden (bron: Francesco Vanderjeugd)

 

In verschillende provincies zijn bufferbekkens waaruit water gecapteerd kan worden door landbouwers. Het verschil met een gewone wateropslag is dat er bij een spaar- of bufferbekken een verbinding moet zij moet een nabijgelegen waterloop. Spaar- en bufferbekkens komen nog niet voor als opslagsysteem. Er is niet-productieve investeringssteun met een steunintensiteit van 75% beschikbaar voor de aanleg van een spaar- of bufferbekken. Met deze steun wil de Vlaamse overheid de landbouwer nog meer stimuleren om te investeren in het landschap, milieu of biodiversiteit.

 

Er gelden enkele voorwaarden voor de niet-productie investeringssteun van een spaar- en bufferbekken:

 1. Een buffer- en spaarbekken is een waterbassin met dubbele functie. De put staat in verbinding met een nabijgelegen waterloop en fungeert als spaarreservoir voor wateropslag en waterbuffer tegen wateroverlast.
   
 2. Een waterbassin is een uitgegraven vijver met aarden wallen, zonder of met waterdichte folie.
   
 3. Het bekken is in hoofdzaak bedoeld voor de opvang van hemelwater of water uit het eigen grachtensysteem.
   
 4. Onttrekking van grondwater of water uit de ingedeelde waterlopen is niet toegelaten.
   
 5. Het bekken wordt ecologisch ingericht:
  1. Minder steile oeverranden waarbij de minst steile oever bij voorkeur aan noordwestelijke zijde ligt.
  2. Gevarieerd aanbod aan onder andere inheemse oever- en waterplanten, grasrand, bomen en struiken.
  3. Als het gaat om een bekken met folie wordt een laag vijverbodem aangebracht.
    
 6. Er wordt een teeltvrije zone voorzien van minstens 1 m rond het buffer- en spaarbekken.
   
 7. Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen gebruikt op de teeltvrije zone en de ecologisch ingerichte oeverrand (bron: Belgisch Staatsblad).

 

Op volgende site is meer informatie te vinden over niet-productieve investeringssteun.

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van