X
GO

Waterbeschikbaarheid

Op deze pagina:

 

   
  DROOGTE !!!
  We verzamelen recente informatie over droogtemaatregelen en eventuele oppompbeperkingen
  in Oost-Vlaanderen. 
Lees meer ...

 

 

 

Waterbeschikbaarheid alternatieve waterbronnen

In Vlaanderen zijn verschillende alternatieve waterbronnen beschikbaar voor de land- en tuinbouw. Info over soorten, eigenschappen en beleid van die waterbronnen vind je terug op de website van het Waterportaal. Om overzicht te bieden in de actuele beschikbaarheid ervan, is hieronder een kort overzicht gegeven wie de verschillende waterbeheerders zijn en welke acties er bijgevolg kunnen worden ondernomen om deze te gebruiken.

 

Oppervlaktewater

Wie de waterloop in jouw buurt beheert, hangt af van de categorie. Op onderstaande kaart kan je via het zoekvenster eenvoudig naar je gewenste adres navigeren. Om te weten wie de waterloop beheert waaruit je eventueel wilt trekken, klik je met de cursor op die waterloop:

 

 

  • Is het een bevaarbare waterloop, dan wordt deze beheerd door de Vlaamse Waterweg. Via deze link kun je een melding of een vergunning aanvragen.
     
  • Is het een onbevaarbare waterloop beheerd door gemeenten, wateringen, provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij, dan dient dat sinds 1 januari 2022 gemeld te worden via het e-loket wateronttrekkingen.

    ! Permanent onttrekkingsverbod: In Vlaanderen mogen er geen onttrekkingen meer plaatsvinden in waterlopen met een hoge ecologische waarde. Raadpleeg hiervoor de interactieve overzichtskaart met aanduiding van de stroomgebieden met een permanent onttrekkingsverbod. In Oost-Vlaanderen geldt een zomer-captatieverbod voor deze waterlopen (tussen 1/04 en 31/10). In een aantal specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering toch toegelaten, zoals bij onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weiden.

 

Gezuiverd afvalwater

Bepaalde voedingsbedrijven bieden gezuiverd afvalwater aan als alternatief voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Op Waterradar.be kan je raadplegen wie gezuiverd afvalwater aanbiedt in de buurt van je gewenste adres.

 

Ondiep grondwater

Ondiep grondwater zit overal, al is de beschikbaarheid sterk afhankelijk van locatie en het klimaat. DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen) heeft daarom een gebruiksvriendelijke handleiding opgemaakt om inzicht te geven in de kwantiteit als kwaliteit van grondwater.

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van