X
GO

Wettelijk kader

Om grondwater en oppervlaktewater te mogen oppompen is een milieuvergunning nodig. Voor de bouw van een wateropslagsysteem moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

Op het verbruik van grond- en oppervlaktewater moeten er heffingen betaald worden. De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. 

De heffing op waterverontreiniging steunt op het principe 'de vervuiler betaalt'. Met de heffing op waterverontreiniging wordt u aangemoedigd om zoveel mogelijk zelf te zuiveren en te investeren in technieken waarbij zo weinig mogelijk afvalwater ontstaat. Ook levert u zo een bijdrage in de kosten die de overheid maakt om de waterlopen te zuiveren.

Daarnaast wil de Vlaamse overheid het gebruik van hemelwater (regenwater) voor minderwaardige doeleinden stimuleren en geeft in vele gemeenten subsidies bij het installeren van een hemelwaterput.

Vergunningen

 

Heffingen

 

Subsidies

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 80 84

   info@waterportaal.be

Met steun van