X
GO

Fysische waterkwaliteit

Vaste partikels die meegevoerd worden in het water kunnen oorzaak zijn van verstoppingen van irrigatiesystemen (druppelaars) of drinkwatersystemen (drinknippels). Bepaalde verstoppingen kunnen echter ook ontstaan door neerslag van ijzer of andere chemische verbindingen.

Verstoppingen door vaste partikels kunnen voorkomen worden met een juiste filtratie van het uitgangswater. Voor verwijdering van zand zijn zeeffilters of schijvenfilters geschikt. Bij aanwezigheid van grondpartikels (zand of leem), veel algen, bacteriën of organisch materiaal is een zandfilter aangewezen. In alle gevallen is tijdige reiniging van het filter (vb. terugspoelen zandfilter) van groot belang voor een goede werking. Bovendien dient de juiste fijnheid van het filter gekozen te worden. De zuurtegraad of pH is eveneens een belangrijke parameter om neerslag te vermijden.

 

Tabel: problemen met verstopping in functie van waterkwaliteit bij druppelirrigatie (bron: Mosler, 1998).

  Parameter Klein Probleem Middelmatig Probleem Groot Probleem
       
  Vaste partikels (mg/l) <50 50-100 >100
  pH-waarde <7,0 7,0-8,0 >8,0
  Hardheid (ppm CaCO3) <150 150-300 >300
  Mangaan (Mn in mg/l) <0,1 0,1-1,5 >1,5
  Ijzer (Fe in mg/l) <0,2 0,2-1,5 >1,5
  Waterstofsulfide (H2S in mg/l) <0,2 0,2-2,0 >2,0
  Bacteriën (aantal/ml) <10.000 <50.000 >50.000

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van