X
GO

UV-straling

UV-straling (ultraviolet) is voor het menselijk oog onzichtbaar en maakt deel uit van het elektromagnetisch spectrum. Deze straling heeft een plaats in dit spectrum tussen het zichtbare licht en X-straling, bij een golflengte tussen de 200 en 400 nm. Dit golflengtegebied wordt verder onderverdeeld in drie velden (UV-A, UV-B, UV-C). Voor een goede ontsmetting van water en lucht is UV-C zeer geschikt. Deze straling met de kortste golflengte (200 – 280 nm) en met de hoogste energie brengt reacties teweeg die leiden tot de afdoding van de cel.

De UV-stralen veroorzaken schade aan de DNA-structuur van de micro-organismen. De afdoding is het meest effectief bij een golflengte van 254 nm. Om een ideale instraling te hebben moet het water zo helder mogelijk zijn. Vandaar is een voorfiltratie aangeraden. Ook dienen de lampen op geregelde tijdstippen gereinigd te worden. De UV-stralen worden opgewekt door kwiklampen nl. hoge druklampen (HDUV) of lage druklampen (LDUV). De lage druklampen hebben een vermogen van 200 W, de hoge druklampen daar en tegen hebben een vermogen van 3000 à 8000 W. De lage druklampen hebben een levensduur van 6000 – 8000 uur, de hoge druklampen 3000-4000 uur. De UV-dosis wordt bepaald door de intensiteit(in W/cm²) en de stralingstijd (in seconden).

 

  

Foto: lage druk UV    Foto: hoge druk UV


De LDUV-ontsmetters bestaan meestal uit een reeks van lampen, zo bekomt men hetzelfde effect van een HDUV-filter. De nodige stralingsdosis hangt af van welke organismen men in het water wil afdoden. Als men bacteriën en schimmels, maar geen virussen wenst af te doden, wordt van selectieve ontsmetting gesproken en is een lagere stralingsdosis nodig, dan wanneer men totale ontsmetting, waarbij ook virussen afgedood worden, wenst toe te passen.

 

Tabel: adviesdosis voor UV-straling bij selectieve, respectievelijk totale ontsmetting

  Soort ontsmetting   Afdoding Minimale Stralingsdosis (mJ/cm2)
     
  Selectieve ontsmetting   Bacteriën, schimmels 100
  Totale ontsmetting   Bacteriën, schimmels, virussen 250

 

​Tabel: technische kenmerken van hoge druk-UV-ontsmetting en lage druk-UV-ontsmetting

    Hogedruk-UV   Lagedruk-UV
     
  Ruimtebezetting   Één stralingslamp   Meerdere UV-lampen in serie
  Levensduur lampen (uur)   3.000-4.000   6.000-8.000
  Vermogen per lamp   3.000-8.000 W   5-50 W (klassiek); 50-300 W (amalgaam)
  UV-C output per lamp   9-15 W/cm   0,2 W/cm (klassiek); 0,6W/cm (amalgaam)
  % straling bij 254 nm   27-44%   90%
  Efficiëntie energieomzetting (%)   10% in UV-C; 75% in warmte   40% in UV-C; 45% in warmte
  Debiet per lamp   Hoog   Laag
  Temperatuur   600-800 °C   40-50 °C

 

 

Voordelen

De voordelen van UV-ontsmetting zijn dat het een directe werking heeft op micro-organismen, er komen geen chemicaliën aan te pas en het is veilig en controleerbaar:

  • Minder volumineus dan een langzame zandfilter;
  • Volledige ontsmetting mogelijk: bacteriën, schimmels, nematoden en virussen worden uitgeschakeld met een uvc-dosis van 250 mJ/cm2;
  • Werking is controleerbaar.

 

Nadelen

Daartegenover staat dat dergelijk systeem vrij helder water eist en het een hoge kostprijs/werkingskost met zicht meebrengt:

  • Hoge kostprijs van de installatie;
  • Hoge energiekosten;
  • Transmissie is belangrijk;
  • Afbraak van ijzerchelaten.


(bron: Recirculatie van water in de glastuinbouw)

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van