X
GO

Brochures

Kleinschalige waterzuivering in land- en tuinbouw

Kleinschalige waterzuivering in land- en tuinbouw

Waterzuiveringssytemen voor toepassingen in de land- en tuinbouw met schema's en kostprijs

Auteur: Elise/maandag 15 september 2003/Categories: Nieuws, Publicaties, Brochure, Afvalwater, Emissiereductie

Brochure met uitleg over de kleinschalige waterzuiveringssystemen gebruikt in de land- en tuinbouw.

 

 

Inhoudsopgave

 • INLEIDING 1 WETGEVING
  • 1.1 Zuiveringszones
  • 1.2 Lozen van afvalwater volgens VLAREM
 • 2 AFVALWATERSTROMEN OP HET BEDRIJF
  • 2.1 Perssappen en run-off van de kuilplaat
  • 2.2 Afvalwater van melkwinning
  • 2.3 Run-off van verharde oppervlakken
  • 2.4 Afvalwaterstromen in de tuinbouw
  • 2.5 Huishoudelijk afvalwater
 • 3 HEMELWATER
  • 3.1 Opvang en hergebruik
  • 3.2 Wettelijke verplichtingen
 • 4 ALGEMENE ZUIVERINGSPRINCIPES
  • 4.1 Primaire zuivering
  • 4.2 Secundaire zuivering
  • 4.3 Tertiaire zuivering
  • 4.4 Zuivering dankzij micro-organismen
 • 5 ZUIVERINGSSYSTEMEN IN DE LANDBOUW
  • 5.1 Biologische zuiveringssystemen
         5.1.1 Percolatierietveld
         5.1.2 Vloeirietveld
  • 5.2 Mechanische systemen
         5.2.1 Actief-slibsysteem
         5.2.2 Oxidatiebed
 • 6 ZUIVERINGSSYSTEMEN IN DE TUINBOUW
  • 6.1 Hergebruik zonder zuivering of ontsmetting
  • 6.2 Hergebruik met zuivering of ontsmetting
         6.2.1 Langzame zandfilter
         6.2.2 UV-filter
         6.2.3 Filtratie
         6.2.4 Verhitting
         6.2.5 Ozon
         6.2.6 Waterstofperoxide
 • 7 VERGUNNINGEN
  • 7.1 Stedenbouwkundige vergunning
  • 7.2 Milieuvergunning
 • 8 SUBSIDIES
  • 8.1 VLIF-steun
  • 8.2 Subsidie van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen voor de aankoop van planten
  • 8.3 Gemeentelijke subsidie
 • 9 HEFFINGEN
  • 9.1 Heffing op waterverontreiniging

   9.1.1 Grootverbruikers
   9.1.2 Kleinverbruikers
    
  • 9.2 Heffing op de winning van grondwater
  • 9.3 Heffing op de captatie van oppervlaktewater
 • 10 WATERZUIVERINGSINSTALLATIES IN DE PRAKTIJK
  • 10.1 Melkveebedrijf
           10.1.1 Bedrijfsbeschrijving & afvalwaterproductie
           10.1.2 Kleinschalige waterzuivering
                      10.1.2.1 Schema
                      10.1.2.2 Beschrijving
                      10.1.2.3 Kostprijs (excl. arbeid en BTW)
  • 10.2 Melkveebedrijf
           10.02.1 Bedrijfsbeschrijving & afvalwaterproductie
           10.2.2 Kleinschalige waterzuivering
                      10.2.2.1 Schema
                      10.2.2.2 Beschrijving
                      10.2.2.3 Kostprijs (excl. arbeid en BTW)
  • 10.3 Melkveebedrijf
           10.3.1 Bedrijfsbeschrijving & afvalwaterproductie
           10.3.2 Kleinschalige waterzuivering
                      10.3.2.1 Schema
                      10.3.2.2 Beschrijving
                      10.3.2.3 Kostprijs (excl. arbeid en BTW)
  • 10.4 Melkveebedrijf
           10.4.1 Bedrijfsbeschrijving & afvalwaterproductie
           10.4.2 Kleinschalige waterzuivering
                      10.4.2.1 Schema
                      10.4.2.2 Beschrijving
                      10.4.2.3 Kostprijs (excl. arbeid en BTW)
  • 10.5 Melkveebedrijf
           10.5.1. Bedrijfsbeschrijving & afvalwaterproductie
           10.5.2 Kleinschalige waterzuivering
                      10.5.2.1 Schema
                      10.5.2.2 Beschrijving
                      10.5.2.3 Kostprijs (excl. arbeid en BTW)
  • 10.6 Witloofforcerie
            10.6.1. Bedrijfsbeschrijving & afvalwaterproductie
            10.6.2 Kleinschalige waterzuivering
                       10.6.2.1 Schema
                       10.6.2.2 Beschrijving
                       10.3.2.3 Kostprijs (excl. arbeid en BTW)
  • 10.7 Vollegrondsgroentenbedrijf
            10.7.1. Bedrijfsbeschrijving & afvalwaterproductie
            10.7.2 Kleinschalige waterzuivering
                       10.7.2.1 Schema
                       10.7.2.2 Beschrijving
                       10.7.2.3 Kostprijs (excl. arbeid en BTW)
 • CONTACTADRESSEN

Brochure Kleinschalige waterzuivering in land- en tuinbouw

Print

Number of views (11861)/Comments (0)

Documents to download

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van