X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Presentaties Themadag Landbouw en Water

Presentaties Themadag Landbouw en Water

Woensdag 17 november 2021 - Roeselare

Auteur: Elise/maandag 3 januari 2022/Categories: Nieuws, Publicaties, Presentaties, Waterbronnen, Waterkwaliteit, Irrigatie

Tijdens het openingswoord zette de Zeeuws gedeputeerde Jo-Annes de Bat vooral de nood aan samenwerking in de verf. Hierbij is het belangrijk om ons niet blind te staren op de knelpunten van grensoverschrijdend samenwerken. We moeten durven kijken naar wat wel kan, want dan is veel mogelijk. Tim Moerman keek daarbij naar hoe hij op zijn eigen bedrijf aan de slag gaat met water. Via digitale omwegen gaf Sarah Garré (onderzoekster Expertisecentrum voor landbouw en klimaat) een uiteenzetting over de watervraag en -aanbod in Vlaanderen.
 

Is er nu te veel of te weinig water voor de landbouw?Presentatie Sarah Garré
 

Het ochtendprogramma werd afgesloten met het debat “Landbouw & Water: een kwestie van vraag en aanbod?”. De rode draad van het debat was dat elke partner, zowel landbouwer als overheid, een verantwoordelijkheid draagt en dat samenwerking deze verantwoordelijkheid draagbaar maakt.

Tot slot gaf dagvoorzitter Durk-Jan Lagendijk het woord aan West-Vlaams gedeputeerde Bart Naeyaert die het eerste deel van de themadag afsloot met een terugblik op het ochtendprogramma.

 

Workshop 1 - Waterbeschikbaarheid

Tijdens deze workshop werd er ingegaan op alternatieve waterbronnen. Er werd gekeken naar hoe men waterbeschikbaarheid en -toepassing kan vergroten en optimaliseren. Een interprovinciaal trio gevormd door Anne-Sophie Vandevoorde (adviseur water Inagro), Elise Vandewoestijne (onderzoeker water en coördinator Waterportaal bij PCG) en Vincent Klap (Senior beleidsmedewerker zoet water) ging daarbij in op respectievelijk de types wateraanbod en de bijhorende wetgeving (1), alternatieve waterbronnen en het waterportaal (2) en een Zeeuws pilotproject dat tracht de balans te bereiken tussen watervraag en -aanbod (3).

 

Waterbeschikbaarheid - Presentatie Anne-Sophie Vandevoorde

Beschikbaarheid alternatieve waterbronnen - Presentatie Elise Vandewoestijne

Diepteligging zoet-zoutgrens in Zeeuwse ondergrond - Presentatie Vincent Klap

 

Workshop 2: Begeleid bezoek aan Agrotopia

Voor meer info klik op Agrotopia

 

Workshop 3 - Gewasproductie Wapenen Tegen Droogte

Het tandem Pieter Janssens (Onderzoeker bij de Bodemkundige Dienst België) en Tom De Swaef (Onderzoeker bij ILVO) ging dieper in op de relatie tussen gewassen en water en meer specifiek het gebrek eraan. Cijfermatig werd er aangetoond wat de impact van droogte op de opbrengst kan zijn en hoe dit financieel afweegt tegenover een investering in wateropslag. Het tweede luik van deze workshop ging in op droogtetolerante rassen en nieuwe teelten.

 

Gewasproductie wapenen tegen de droogte - Presentatie Pieter Janssens en Tom De Swaef

 

Workshop 4 - Waterkwaliteit

André van de Straat (Beleidsmedewerker Water bij de Provincie Zeeland) startte de workshop met de belangrijkste parameters voor het gebruik van irrigatiewater vanuit een Zeeuws perspectief. Dominique Huits (onderzoeksleider bodem, water en bemesting bij Inagro) ging in het slotstuk van dit tweeluik in op de effecten van waterkwaliteit op het gewas en de bodem.

 

Waterkwaliteit: Belangrijke parameters voor irrigatiewater - Presentatie André van de Straat

Effect van de waterkwaliteit op gewas en bodem? - Presentatie Tim De Cuypere - Dominique Huits

 

Workshop 5: Begeleid bezoek aan Agrotopia

Voor meer info klik op Agrotopia

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne - T 0032 (0)9 331 60 84
E elise[at]pcgroenteteelt.be - info [at] waterportaal.be

Bart Laridon - T 0032 (0)50 40 70 05 - M 0032 (0)490 66 95 56
E bart.laridon[at]West-Vlaanderen.be

 

In samenwerking met

    

Print

Number of views (2672)/Comments (0)

Documents to download

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van