X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Opmaak dynamische waterbalansen voor Oost-Vlaanderen

Opmaak dynamische waterbalansen voor Oost-Vlaanderen

Het is de ambitie van de Provincie om over modellen te beschikken die in real time data kunnen genereren, maar ook toelaten om scenario's door te rekenen.

Auteur: Elise/dinsdag 4 januari 2022/Categories: Nieuws, Waterbronnen, Irrigatie

Wateraanbod en watervraag in evenwicht houden is een van de belangrijkste uitdagingen om onze provincie meer klimaatrobuust te maken. Daarom is het essentieel een onderbouwd en voldoende gedetailleerd inzicht te hebben in de waterbalansen van de verschillende stroomgebieden binnen de provincie. De dienst Integraal Waterbeleid werkt, samen met de Universiteit Gent, aan de opmaak van dynamische waterbalansen met doorrekening van scenario’s voor een meer klimaatrobuust Oost-Vlaams waterbeleid.

 

Motivering

Op Vlaams niveau werden, in het kader van de opmaak van het Reactief afwegingskader prioritair watergebruik, waterbalansen op bekkenniveau opgemaakt. Deze waterbalansen kunnen worden gebruikt als uitgangspunt, maar vereisen verdere verfijning om nuttig te kunnen zijn voor het provinciaal beleid.

Het is de ambitie van de Provincie om over modellen te beschikken die in real time data kunnen genereren, maar ook toelaten om scenario's door te rekenen. Om goed bruikbaar te zijn in het provinciaal beleid moeten de modellen zowel in tijd als in ruimte voldoende gedetailleerde resultaten opleveren. Dergelijke modellen bestaan vandaag niet voor onze provincie.

De opmaak van zo'n waterbalansen levert niet alleen informatie op die bruikbaar is voor de dienst Integraal Waterbeleid, maar ook voor de diensten Klimaat, Milieu en Natuur, Landbouw en Platteland en Ruimtelijke Planning.

Enkele concrete toepassingen van deze balansen zijn:

 • het gebruik van de berekende basisdebieten en piekdebieten in de waterlopen in het dagelijkse beheer van de waterlopen;
 • de inzet van de gemodelleerde diepte van het freatisch grondwater bij de verlening van wateradviezen en vergunningen;
 • de identificatie van stroomgebieden met een waterbalans in onevenwicht en de bepaling van beleidskaders en maatregelen om dat te verhelpen.

 

Samenwerking met UGent

De dienst Integraal Waterbeleid heeft, samen met de Universiteit Gent, een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt voor de opmaak van dynamische waterbalansen met doorrekening van scenario’s voor een meer klimaatrobuust Oost-Vlaams waterbeleid. Deze samenwerking biedt een bijzondere meerwaarde zowel voor de Provincie als voor de Universiteit Gent. Dankzij de combinatie van de expertise en terreinkennis van beide partners kan tot een goed globaal resultaat worden gekomen.

De opmaak van dynamische waterbalansen is opgenomen als actie in het Oost-Vlaamse Droogteactieplan.

 

Doel van het project

Het project heeft meerdere doelstellingen:

 • inzicht krijgen in de balans tussen watervraag en wateraanbod voor alle Oost-Vlaamse stroomgebieden;
 • inzicht krijgen in de freatische grondwaterpeilen en hoe deze veranderen ten gevolge van verschillende scenario’s;
 • een tool ontwikkelen die:
  • een realtimevoorspelling maakt van de debieten in de onbevaarbare waterlopen;
  • de impact van de neerslagvoorspellingen op de debieten van de onbevaarbare waterlopen inschat;
  • toelaat om de impact van diverse scenario’s (klimaatverandering, landgebruiksveranderingen, ...) op het watersysteem te modelleren.

Op basis van deze informatie krijgt de Provincie een goed zicht op de hydrologie binnen de verschillende stroomgebieden binnen de provincie. Daarnaast kan ze, met behulp van de ontwikkelde modellen, adequate en onderbouwde beslissingen nemen bij diverse watergerelateerde vragen.

 

Planning

De overeenkomst startte op 1 oktober 2021 en duurt twee jaar.

 

Meer info?

Marie-Paule De Poorter - 0032 (0)9 267 76 66

Print

Number of views (2215)/Comments (0)

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van