X
GO

Brochures

Landbouw en water: een overzicht van de reglementen en nuttige informatie

Landbouw en water: een overzicht van de reglementen en nuttige informatie

Reglementeringen ivm water: waterlopen en beleid, knelpunten, waterzuivering en -hergebruik

Author: Elise/woensdag 15 december 2010/Categories: Nieuws, Publicaties, Brochure, Emissiereductie

Rate this article:
No rating

Brochures over de reglementeringen ivm water: deel 1 waterlopen en waterbeleid - deel 2 knelpunten - deel 3 waterzuivering, waterhergebruik, waterzuivering, voorkomen van vervuilende emissies naar water.

 

 

Inhoudsopgave

 • Deel 1 waterlopen en beleid
  • 1.1 Waterlopenbeheer: een delicate evenwichtsoefening
  • 1.2 Indeling en beheer van de waterlopen
  • 1.3 Machtigingen en wijzigingswerken aan onbevaarbare waterlopen
  • 1.4 Bufferbekkens en overstromingsgebieden
         1.4.1 Buffferen in plaats van sneller afvoeren
         1.4.2 Bufferstroken langs onbevaarbare waterlopen versus
                  oeverversterking
  • 1.5 Waterbeheersplannen
         1.5.1 De Europese kaderrichtlijn
         1.5.2 Het decreet op het integraal waterbeleid
  • 1.6 Rechten en plichten i.v.m. het werken aan waterlopen
  • 1.7 Vergunningen voor werken aan of langs onbevaarbare waterlopen
  • 1.8 Machtigingen en vergunningen voor wijzigingswerken aan
         onbevaarbare waterlopen
         1.8.1 Machtigingen
         1.8.2 De natuurvergunning
         1.8.3 De stedenbouwkundige vergunning
  • 1.9 Winning en captatie van water
         1.9.1 Winning van grondwater
         1.9.2 Captatie van oppervlaktewater
  • 1.10 Heffingen grondwaterwinning en captatie van oppervlaktewater
           1.10.1 Heffing op het winnen van grondwater
           1.10.2 Heffing op captatie van oppervlaktewater
           1.10.3 Heffing op de bescherming van oppervlaktewater tegen
                      waterverontreiniging
  • 1.11 Wetgeving drainage van landbouwgronden
           1.11.1 Stedenbouwkundige vergunning
           1.11.2 Milieuvergunning
           1.11.3 Natuurvergunning
 • Deel 2 water en knelpunten
  • 2.1 De waterkwaliteit van oppervlaktewater
  • 2.2 Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
         2.2.1 Concentraties en stoffen
         2.2.2 Puntlozingen
         2.2.3 Drift
  • 2.3 Erosie
         2.3.1 Soorten erosie
         2.3.2 Factoren die het erosieproces beïnvloeden
         2.3.3 Gevolgen van erosie
         2.3.4 Maatregelen om de gevolgen van erosie te beperken
  • 2.4 Beheersovereenkomsten
         2.4.1 Wie kan een beheersovereenkomst sluiten?
         2.4.2 De verschillende beheerspakketten
  • 2.5 Ratten
         2.5.1 De Muskusrat
         2.5.2 De bruine rat
         2.5.3 Wetgeving bestrijding van ratten
         2.5.4 Organisatie rattenbestrijding in Oost-Vlaanderen
  • 2.6 Exoten in waterlopen
         2.6.1 Risicovolle soorten
         2.6.2 Exoten in Oost-Vlaanderen
         2.6.3 Hoe exoten terugdringen?
 • Deel 3 zuivering, hergebruik en voorkomen van vervuilende emissies naar water
  • 3.1 Afvalwaterstromen die gezuiverd kunnen worden
  • 3.2 Waarom afvalwater zuiveren?
         3.2.1 Indeling volgens het Vlarem
         3.2.2 Voorwaarden en normen
  • 3.3 Algemene principes van een kleinschalige waterzuivering
          3.3.1 Fasen van het zuiveringsproces
          3.3.2 Indeling van de verschillende zuiveringssystemen
  • 3.4 Hergebruik van regenwater
  • 3.5 Voorkomen van emissies naar grond- en oppervlaktewater
         3.5.1 Emissie van bestrijdingsmiddelen
         3.5.2 Emissie van nutriënten
  • 3.6 Subsidiemogelijkheden
         3.6.1 VLIF-steun
         3.6.2 Subsidie Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen

Brochure Landbouw en water deel 1: Waterlopen en -beleid

Brochure Landbouw en water deel 2: Water en knelpunten

Brochure Landbouw en water deel 3: Zuivering hergebruik en voorkomen van vervuilende emissies naar water

Brochure Landbouw en water deel 4: Overzicht van de reglementen

Print

Number of views (6975)/Comments (0)

Documents to download

Theme picker

In samenwerking met