X
GO

VLIF-steun

Het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) verleent steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven die bijdragen tot een efficiënter watergebruik. 

Bij het VLIF komen de volgende investeringen in verband met het hergebruik van water in aanmerking voor steun:

 • Installatie voor waterzuivering op bedrijfsniveau, met inbegrip van de installaties voor waterzuivering in het kader van hergebruik van overtollig regen- en beregeningswater.
 • Systemen voor het hergebruik van beregeningswater, opvang en het hergebruik van hemelwater als beregeningswater.
 • Beregeningsinstallaties en installaties voor fertigatie (andere dan serre-uitrusting), maar niet op basis van grondwater.

Het uitgebreide aanbod van VLIF-steun aan land- en tuinbouwers is te raadplegen op de website van de Vlaamse Overheid, dienst Landbouw en Visserij.

 

Niet-productieve investeringssteun VLIF

Landbouwers die investeren in landschapselementen en in maatregelen voor water- of bodembeheer kunnen rekenen op extra steun. Het gaat meer concreet over investeringen die bijdragen aan:

 • Een verbeterd waterbeheer, zoals de omvorming van gewone naar peilgestuurde drainage of een buffer- en spaarbekken
 • Het verminderen van erosie of het verbeteren van de bodemkwaliteit, zoals bv. plantaardige dammen

 

Niet-productieve investeringssteun in kader van het VLIF (50-100%) is mogelijk voor:

 • Poelen;
 • Kleine landschapselementen:
  • Regelbare stuw;
  • Grond- of stenen dam;
  • Knijpconstructie;
 • Retentiebekken/wetland;
 • Waterbekkens (met ecologische inrichting) en infiltratiesystemen.

 

Subsidies gemeente of provincie

In bepaalde gevallen, vb. voor kleinschalige waterzuivering, kan eveneens subsidie verkregen worden bij de gemeente of de provincie. Vele gemeenten voorzien eveneens een subsidie bij de aanleg van een hemelwaterput. Neem voor meer informatie hieromtrent contact op met de milieudienst van uw gemeente.

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

In samenwerking met