X
GO

Waterzuivering

Indien de chemische of fysische waterkwaliteit niet volledig beantwoordt aan de eisen, kan een waterbehandeling overwogen worden. Belangrijke vormen van waterzuivering zijn filtratie en ontijzering. Ook algenbestrijding kan gewenst zijn bij opslag van water.

In samenwerking met