X
GO

Biozuiveringssystemen

Bioremediatie, of eenvoudig gezegd biologische zuivering van restvloeistoffen die gewasbeschermingsmiddelen (GBM) bevatten, werkt op basis van afbraak door micro-organismen in een substraat. Onderzoek toont aan dat ruim 95% tot 99% van de GBM afgebroken worden in dergelijk systeem. Het water uit een biozuiveringssysteem verdampt.

Het substraat is essentieel voor een biozuiveringssysteem. Dit substraat zorgt namelijk voor de biologische activiteit en dus voor de afbraak van GBM. Om een goede werking te garanderen worden verschillende grondstoffen, elk met hun specifieke eigenschappen, gemengd. Een geoptimaliseerd substraatmengsel in biozuiveringssystemen is 50% gehakseld stro, 40% compost of potgrond en 10% teelaarde van het veld (volumeprocent). De teelaarde van het perceel is heel belangrijk omdat dit de nodige micro-organismen levert die in staat zijn om de restanten van gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Neem aarde van percelen die behandeld worden met GBM. Deze micro-organismen zijn aangepast aan de GBM, die toegepast worden op het bedrijf. Stro dient als voedingsbron voor de micro-organismen. Stro kan gedeeltelijk vervangen worden door kokoschips. Deze hebben het voordeel het water goed te verdelen en ze breken minder snel af. Potgrond of groencompost dient als structuurmateriaal met een goede porositeit betreffende water en lucht en zorgt voor de adsorptie (aanhechting) van gewasbeschermingsmiddelen aan het substraat.

Momenteel zijn twee biozuiveringssystemen erkend in Vlaanderen, namelijk de biofilter en de fytobak. Een overzicht van de diverse zuiveringssystemen wordt weergegeven in een tabel.

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van