X
GO

Opslagmogelijkheden

Hemelwater wordt gekenmerkt door een uitstekende kwaliteit. Om hiervan optimaal gebruik te maken, is het voorzien van de juiste opslagsysteem en -capaciteit van groot belang. Er zijn verschillende manieren om hemelwater op te slaan. De drie bekendste bovengrondse systemen zijn een foliebassin, een watersilo en een open put. De keuze tussen de systemen is vooral afhankelijk van de hoeveelheid water die opgeslagen moet worden en de beschikbare oppervlakte.

 

Opslagmogelijkheden

 

De tabel laat de diverse aspecten zien van de belangrijkste wateropslagsystemen.

Tabel: samenvatting van de belangrijkste wateropslagsystemen

 

  Open put

  Foliebassin

  Watersilo

  Bovengrondse watertank

  Ondergronds reservoir

 

         

   
  Vergunningen

  • Grondwaterwinning
  • Omgevingsvergunning

  • Omgevingsvergunning

  • Omgevingsvergunning

  • Omgevingsvergunning

  • -

  Richtprijzen1

  • Investering: €5/m³
  • Jaarkosten: €0,50/ m³

  • Investering: €9/m³
  • Jaarkosten: €3,40/m³

  • Investering: €13/m³
  • Jaarkosten €2,70/m³

  • Investering: €80/m³
  • Jaarkosten: €4,20/m³

  • Investering: €65/m³
  • Jaarkosten: €5,80/m³

  Voordelen

  • Kan als infiltratiebekken
     gebruikt worden

  • Grote inhouden kunnen
     gerealiseerd worden

  • Klein grondoppervlak
  • Mogelijk van afscher-
    ming tegen algen

  • Niet lichtdoorlatend

  • Beton neutraliseert
    de zuurtegraad van
    regenwater
  • Niet lichtdoorlatend

  Nadelen

  • Benodigde ruimte is
    groot
  • Waterkwaliteit kan
    negatief beïnvloed
    worden door:
      - bladval
      - uitwerpselen
      - algengroei

  • Benodigde ruimte is
    groot
  • Waterkwaliteit kan
    negatief beïnvloed
    worden door:
      - bladval
      - uitwerpselen
      - algengroei

  • Siloklapper kan voor-
     komen

  • Hoge investeringskosten

  • Kleine opslagcapaciteit

  Installateurs

  • Grondwerken de Weerdt

  • Hendic
  • Milieusystemen Tiel
  • Sprancomatic
  • Genap
  • Maïs nv
  • Albers Alligator
  • Jokri bvba
  • Deschacht

  • Hendic
  • Petrus silo’s
  • Genap
  • BUWATEC
  • Maïs nv

  • Verschoore constructie
  • Tankgigant

 • Verdonck  aannemingen
 • Jokri bvba

1Bij een opslag van 1.000 m3. Voor bijkomende informatie over wetgeving is het raadzaam om daarvoor de dienst milieu van uw gemeente te contacteren.

 

Toelichting vergunningen

Een omgevingsvergunning is nodig voor alle wateropslagsystemen, behalve voor een citerne omdat deze ondergronds is. Een bovengrondse watertank heeft pas een omgevingsvergunning nodig als deze groter is dan 10 m3. Een open put heeft naast een omgevingsvergunning een vergunning voor grondwaterwinning nodig, omdat deze in contact staat met het grondwater. Meer informatie over de aanvraag kunt u vinden op de site van het Omgevingsloket.

 

Toelichting richtprijzen

Zoals getoond in de tabel is de investering voor een watersilo hoger dan die van een citerne. Met een inhoud van 1000 m3 is de kostprijs van een waterbassin € 9.953 en van een watersilo € 14.928 (bron: Stowa). Echter, bij kleine silo’s is de kostprijs vergelijkbaar met die van een foliebassin. Jaarkosten worden berekend op basis van afschrijving en 5% rente van de investering. De gehanteerde afschrijvingen zijn variabel en afhankelijk van de levensduur van de verschillende systemen. Een foliebassin heeft de kortste levensduur, gevolgd door een open put en watersilo, daarna citerne en een bovengrondse watertank heeft de langste levensduur (bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., 2005).

Investeringen voor wateropslag komen in aanmerking voor VLIF-steun.

 

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van