X
GO

Gezuiverd afvalwater

Indien op het bedrijf een afvalwaterzuiveringsinstallatie aanwezig is, kan het gezuiverd afvalwater (effluent) van die installatie gebruikt worden, mits de milieukwaliteitsnormen gehaald worden.

Dit gezuiverd afvalwater kan gebruikt worden voor allerhande laagwaardige toepassingen zoals voor het reinigen van stallen en machines, het verspuiten van herbiciden, het gebruik voor irrigatie, wassen van aardappelen…

Op deze manier kan gezuiverd effluent waswater een grote waterbesparing betekenen.

In samenwerking met