X
GO

Hemelwater

Op deze pagina:

 

In Vlaanderen is hemelwater in hoofdzaak regenwater, maar dit kan ook dooiwater, sneeuw, hagel en dauw zijn. In tegenstelling tot de winning van grondwater moet voor de opvang en het gebruik van hemelwater geen heffing betaald worden.

 

Kwaliteit en kwantiteit

Kenmerkend voor hemelwater is de lage concentratie aan ballastzouten. Hemelwater heeft een zeer lage EC wat betekent dat er amper rekening moet gehouden worden met de weinige minerale elementen die in het water aanwezig zijn.

In België valt jaarlijks gemiddeld 800 mm neerslag. Aangezien hemelwater discontinu beschikbaar is, gaat het gebruik ervan gepaard met de investering in een opslag.

 

Kostprijs

Om de kostprijs van hemelwater te berekenen, moet de bedrijfssituatie bekeken worden. Zo zal de hemelwateropslag bij de bouw van een nieuwe loods/stal goedkoper zijn dan bij een bestaand gebouw. Bij een nieuw gebouw kan die opvang immers voorzien worden onder het gebouw. Daarnaast zal de prijs ook sterk bepaald worden naargelang de gekozen opstelling, dimensionering en het soort water dat u bespaart door het gebruik van hemelwater. Indien u het verbruik van grondwater (deels) vervangt door hemelwater dan zal de besparing afhankelijk zijn van onder andere de kosten voor de aanleg van de grondwaterput en de heffingen. In geval van leidingwater zal het gebruik van hemelwater steeds een kostenbesparing betekenen. Naar de toekomst toe is het werken met hemelwater dan ook een interessante keuze. Op termijn kan immers verwacht worden dat de prijzen voor leiding- en grondwater verder zullen stijgen.

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van