X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Substraat van fytobak of biofilter kan eenvoudiger verwerkt worden

Substraat van fytobak of biofilter kan eenvoudiger verwerkt worden

Via een grondstofverklaring kunnen landbouwers dit nu onder strenge voorwaarden zelf uitrijden op de eigen velden.

Auteur: Marijke Dierickx/donderdag 17 december 2020/Categories: Nieuws, Afvalwater, Fytobak

Samen met OVAM hebben Boerenbond, het Departement Landbouw en Visserij, Inagro en pcfruit een oplossing gezocht voor het substraat dat afkomstig is van een bioremediatiesysteem, zoals een fytobak of een biofilter. Tot op vandaag werd dit gezien als een gevaarlijke afvalstof en moest dit opgehaald worden door een gespecialiseerde firma. Via een grondstofverklaring kunnen landbouwers dit nu onder strenge voorwaarden zelf uitrijden op de eigen velden.

Landbouwbedrijven die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, moeten op geregelde tijdstippen hun spuittoestel intern of extern spoelen of ze moeten de plaats waar de spuitoplossing gemaakt wordt of het spuittoestel gestald wordt, reinigen. Dat reinigingswater bevat resten van gewasbeschermingsmiddelen en dat moet reglementair verwerkt worden.

 

Substraat van compost, stro en aarde

Die verwerking kan via een biomediatiesysteem, zoals een biofilter of een fytobak. Zo’n systeem werkt als volgt: het reinigingswater wordt op een substraat van compost, stro en aarde gebracht waar het afgebroken wordt door het microbieel leven dat zich hierop ontwikkelt. Dit substraat raakt niet verzadigd en kan dus blijven gebruikt worden.

“Maar in de praktijk ontstonden er wel problemen. Zo waren er landbouwers die bijvoorbeeld beslisten om een ander of groter type zuivering te bouwen of om uiteenlopende redenen beslisten om het substraat toch eens te vernieuwen. Dat is soms nodig als de verhouding van de verschillende substraatcomponenten niet meer optimaal is door biologische afbraak”,
legt Boerenbond uit. Landbouwers die dit substraat wilden verwijderen, werden tot nu verplicht om dat door een gespecialiseerde firma te laten ophalen en verwerken aangezien de substraat werd aanzien als gevaarlijke afvalstof.

 

Geen gevaarlijke stoffen

Onderzoek wees evenwel uit dat dit substraat geen gevaarlijke stoffen bevat als het wordt afgevoerd. Om die reden vroegen Boerenbond, het Departement Landbouw en Visserij, Inagro en pcfruit een gezamenlijke grondstofverklaring aan voor het substraat van zo’n bioremediatiesysteem. Landbouwers kunnen zich via de website van Boerenbond aanmelden en deze grondstofverklaring individueel gebruiken. Op die manier verklaren ze individueel dat ze zullen voldoen aan de voorwaarden en zullen ze een afschrift van deze grondstofverklaring ontvangen.

Dit afschrift laat hen toe om het substraat uit te rijden op het veld, maar dan moet er wel voldaan zijn aan een aantal duidelijke voorwaarden. Zo moet het substraat minstens vijf maanden rusten zonder nieuwe vloeistofresten met daarin restanten van gewasbeschermingsmiddelen aan te brengen. Daarna kan de landbouwer het substraat enkel uitrijden op de eigen velden en dat aan een maximum van 10 kubieke meter per hectare waarbij het in de toplaag wordt ondergewerkt. “Enkel in die omstandigheden kan zo’n grondstofverklaring gebruikt worden”, verklaren de verschillende partners in dit verhaal.

Bron: Vilt

Print

Number of views (3264)/Comments (0)

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van