X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Het Oost-Vlaamse droogteactieplan

Het Oost-Vlaamse droogteactieplan

De Provincie bouwt een meetnetwerk uit dat in realtime de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen monitort.

Author: Elise/vrijdag 25 juni 2021/Categories: Nieuws, Irrigatie

Tot voor kort lag de focus bij het waterkwantiteitsbeleid vooral op de vermindering van de risico’s op wateroverlast. De droogteperiodes van de voorbije jaren hebben duidelijk gemaakt dat ook de waterschaarsteproblematiek de nodige aandacht vergt. Provincie Oost-Vlaanderen gaat de strijd aan tegen droogte en waterschaarste en maakte een geïntegreerd actieplan op. De uitvoering van het geïntegreerd droogteactieplan zal worden opgevolgd door onze provinciale droogtecoördinator.

 

Opmaak van een geïntegreerd droogteactieplan

De dienst Integraal Waterbeleid startte samen met andere provinciale diensten in februari met de opmaak van een geïntegreerd actieplan tegen droogte. Het ontwerp werd half mei aan afgevaardigd en aan externe partijen voorgelegd. Hun opmerkingen en suggesties werden verwerkt. De acties rond droogte vermeld in het klimaatactieplan werden mee opgenomen in dit droogteactieplan dat verder werd aangevuld met bijkomende acties.

 

Inhoud

De voornaamste uitdaging om de droogteproblemen aan te pakken en waterschaarste te voorkomen is het behoud van het evenwicht tussen de watervraag en het wateraanbod. Dit moet op een geïntegreerde manier gebeuren. Maatregelen die problemen op een bepaalde plaats oplossen maar daardoor op een andere plaats een probleem creëren, komen niet in aanmerking.

Aangezien het beleid nog in volle ontwikkeling is, werden in het actieplan vooral ‘no regret’-maatregelen opgenomen, die de verschillende diensten van ons bestuur op korte termijn willen nemen om de droogteresistentie in Oost-Vlaanderen te verhogen.

Alle maatregelen in het actieprogramma zetten in op een of meerdere van de volgende vier krachtlijnen:

  1. Infiltratie van hemelwater bevorderen
  2. Sponswerking van het landschap bevorderen
  3. Vertraagde afvoer van water realiseren
  4. Slim watergebruik

Lees hier het volledige droogteactieplan.

 

Opvolging en actualisatie

De uitvoering van het geïntegreerd droogteactieplan zal worden opgevolgd door onze provinciale droogtecoördinator. We voorzien een regelmatige actualisatie van het actieplan en nemen de nieuwste inzichten over droogte op in het plan. Een eerste actualisatie van het plan wordt voorzien in 2022.

 

Opvolgen van de waterpeilen

De Provincie bouwt een meetnetwerk uit dat in realtime de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen monitort. Deze waterpeilen worden gebruikt om te kunnen ingrijpen in geval van watertekort, maar evengoed wanneer wateroverlast dreigt. De waterpeilen worden weergegeven op de website van Waterinfo (vanaf het najaar van 2021).

Via het Omgevingscontract zullen ook lokale besturen op eigen gekozen locaties peilmeters kunnen inzetten (vanaf het najaar van 2021).

 

Kennisdelen

Droogte is een relatief nieuwe problematiek in Oost-Vlaanderen. Om inzichten en inspiratie te delen met andere waterbeheerders en professionelen organiseerde de Provincie in maart 2021 een Inspiratiedag over droogte.

 

Meer info?

Marthe Smetryns - tel. 09 267 76 19 -  marthe.smetryns[at]oost-vlaanderen.be

 

Bron: Integraal Waterbeleid provincie Oost-Vlaanderen

Print

Number of views (1489)/Comments (0)

Tags: droogte

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van