X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

NuReDrain 2.0 gaat in oktober 2021 van start

NuReDrain 2.0 gaat in oktober 2021 van start

In het kader van het North Sea Region-project NuReDrain 'Filtersystemen voor een duurzame land- en tuinbouw'

Auteur: Marijke Dierickx/dinsdag 21 september 2021/Categories: Nieuws, Afvalwater, Emissiereductie

Wist je dat… filtersystemen 60 tot 95% stikstof en fosfor uit drainagewater kunnen verwijderen? Dit toonden we met succes aan in het NuReDrain-project. Nu bouwen we hierop verder in het NuReDrain 2.0 project dat in oktober van start gaat. Wat gaan we in de komende 18 maanden uittesten?

 

NuReDrain 2.0

NuReDrain 1.0

NuReDrain focust op nutriënten verwijderen uit landbouwgerelateerde waterstromen om algenbloei in oppervlaktewater te vermijden. Er werden verschillende filtersystemen ontwikkeld en uitgetest in België, Denemarken en Duitsland. De filtersystemen kunnen zowel op drainagewater als op de spuistroom van serres worden toegepast. Het kostenplaatje toonde aan dat de filters kostenefficiënt zijn en hun plaats verdienen tussen de huidige mitigatiemaatregelen.

 

What’s new? NuReDrain 2.0

Om deze goede resultaten te verzilveren en om de filtersystemen ingang te laten vinden in de praktijk, zullen de filtersystemen verder worden geoptimaliseerd.

Universiteit Gent zal zijn prototype filterbox voor fosforverwijdering opschalen. We gaan na of we de gemiddelde 80% fosforverwijdering ook kunnen halen als de filterbox wordt aangesloten op de moerbuis in plaats van op de individuele drainagebuis. Het systeem zal ook niet langer in de beek maar aan de rand van het veld worden geplaatst. Samen met Inagro worden de huidige 5 filtersystemen verder opgevolgd. Zo brengen we de fosforverwijderingsefficiëntie over meerdere werkjaren in kaart.

Inagro gaat verder aan de slag op de Godelieve-gronden. Hier zijn 3 verschillende systemen om stikstof te verwijderen geïnstalleerd: een wetland, een moving bed bioreactor (MBBR) en een houtsnipperbassin. Door langdurige opvolging kunnen we de verwijderingsefficiënties, het onderhoud en de kosten van de 3 systemen vergelijken.

KU Leuven slaat de handen in elkaar met de Universiteit van Kopenhagen (DK) om hun beide systemen te combineren. De MBBR en de Zero Valent Iron (ZVI) filter zullen in een reeks worden geplaatst om hoge en lage stikstofconcentraties aan te pakken en om stikstof te valoriseren tot een ammoniummeststof. Dit zal worden uitgetest op het drainagewater van een serrist in Vlaanderen.

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) gaat do-it-yourself filtersystemen verder uittesten. PCS combineert een MBBR met een P-filter om simultaan stikstof en fosfor te verwijderen uit de spuistroom van siertelers. De 2-in-1 filter zal bij 5 verschillende telers worden geïnstalleerd en worden opgevolgd.

VITO legt zich toe op de regeneratie van fosforverzadigd filtermateriaal. De fosfor wordt immers verwijderd door het te binden aan granules met ijzeroxide. Hiertoe beschikken ze over een piloot om in de grootteorde van kg-en materiaal te regenereren.

Rostock University (DE) zal een stappenplan uitschrijven om geschikte locaties voor nutriëntenverwijdering in een stroomgebied te bepalen op basis van kaartmateriaal en meetgegevens.

Tot slot zal Vlakwa proberen een haalbaar financieel model voor de implementatie van de filtersystemen te ontwikkelen. Hiervoor gaan we de dialoog aan met onder andere landbouworganisaties, drinkwatermaatschappijen, de verwerkende agro-voedingsindustrie en overheidsinstanties.

 

Meer info?

Wens je ook een fosfor- of stikstoffilter te gebruiken op je sierteeltbedrijf? Neem dan contact op met PCS.
els.pauwels[at]pcsierteelt.be
marijke.dierickx[at]pcsierteelt.be

 

In samenwerking met

              

  

 

Met de steun van

Het Interreg NuReDrain-project - North Sea Region programma van de Europese Unie en de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Print

Number of views (3577)/Comments (0)

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van