X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Verwijdering van stikstof en fosfor uit drainwater en hergebruik van deze nutriënten

Verwijdering van stikstof en fosfor uit drainwater en hergebruik van deze nutriënten

NuReDrain - Nutritients Removal and recovery from Drainage Water

Auteur: Elise/vrijdag 24 februari 2017/Categories: Nieuws, Afvalwater

Ontwikkeling en demonstratie van technologieën voor de verwijdering van stikstof en fosfor uit drainagewaters van de landbouw én het duurzaam hergebruik van deze nutriënten - NuReDrain (Nutritients Removal and recovery from Drainage Water)

 

 

 

Coördinator:

VITO (Vlakwa)

 

Projectpartners:​

  • Inagro
  • De Watergroep - DWG
  • Universiteit Gent
  • Universiteit Kopenhagen
  • Proefcentrum voor Sierteelt vzw
  • Landwirtschaftskammer Niedersachsen
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Oldenburgischer Ostfriesischer Wasserverband
  • Universiteit Rostock
  • Universiteit Arhus

          
         

  

De regio rond de Noordzee is een intensief landbouwgebied. Nutriëntenemissies vanuit landbouw resulteren in eutrofiëring van rivieren, meren, estuaria en kustgebieden. De regelgeving rond bemesting is hierrond de afgelopen 15 jaar systematisch verstrengd en zit nu reeds op het scherp van de snee om de productiviteit te kunnen waarborgen.

Hoewel deze maatregelen resulteerden in een scherpe reductie van de nutriëntenemissies vanuit landbouw, is dit toch  onvoldoende om binnen de gewenste termijn in bepaalde regio’s de nutriëntenverliezen te verminderen richting drempelwaarden. Wanneer deze vooropgestelde emissiereductie niet bereikt wordt, dreigt verdere verstrenging van de bemestingsnormen, waarbij een daling van de productiviteit en dus ook de rendabiliteit van de sector in de projectregio reëel wordt. Naast deze eutrofiëring staan we ook voor de uitdaging om efficiënt gebruik te maken van de eindige delfstof fosfor en hergebruik te stimuleren.

 

NuReDrain richt zich op de ontwikkeling van een technologie voor het recupereren van fosfor (P) en het verwijderen van fosfor (P) en stikstof (N) in agrarische reststromen, zoals in drainagewater en spuistroom. Door implementatie van dergelijke technologieën kan de nutriëntenemissie naar het oppervlaktewater verder gereduceerd worden, met behoud van de landbouwproductiviteit op het huidige niveau. De effectiviteit van P en N verwijdering van veel van deze technologieën zijn al bewezen op labo- en kleine pilot-schaal, maar zijn nog niet opgeschaald.

De belangrijkste doelstelling van dit project is het stimuleren van uitwisseling van kennis en het gezamenlijk ontwikkelen van kosteneffectieve technologieën gericht op N- en P- verwijdering voor verschillende situaties en regio's. De praktijkcentra zullen hiervoor via een aantal demopilots deze (buitenlandse) technologieën toepassen in praktijkomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven.

Het gerecupereerde fosfor zal via potproeven aangewend worden om te bewijzen dat dit product opnieuw kan dienen als meststof en dus maximaal gerecycleerd kan worden. Over de aanleg, opzet en resultaten zullen de projectpartners communiceren naar de sector toe.

 

Meer info?

Marijke Dierickx (PCS) i.s.m. Waterportaal
T: 09 353 94 81

 

Met de steun van

Het Interreg NuReDrain-project - North Sea Region programma van de Europese Unie en de Provincie Oost-Vlaanderen.

       

Print

Number of views (10726)/Comments (0)

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van