X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Zomer onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Zomer onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten - Besluit van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

Auteur: Elise/maandag 3 januari 2022/Categories: Nieuws, Waterbronnen, Irrigatie, Droogte

De voorbije jaren werd Vlaanderen meermaals geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen werden hierbij geconfronteerd met zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe. In juli 2021 werd een uitvoeringsbesluit op de wet onbevaarbare waterlopen goedgekeurd waarbij specifiek aandacht aan deze problematiek besteed werd. Op 1 januari 2022 worden in uitvoering van dit besluit een aantal maatregelen actief om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen. Zo zal wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht dit moeten melden aan de waterloopbeheerder. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket wateronttrekkingen. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Daarnaast komt er in Oost-Vlaanderen een zomer (tussen 1 april en 31 oktober) captatieverbod uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen. Dit zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet.

 

Kaart: Overzicht onttrekkingszones met een onttrekkingsverbod van 1 april t.e.m. 31 oktober

Kaart: Overzicht onttrekkingszones met een onttrekkingsverbod van 1 april t.e.m. 31 oktober

 

Indien hieruit onttrekkingen plaatsvinden dan heeft dit logischerwijs meteen een grote impact. Een dergelijk captatieverbod is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is dit cruciaal. Het politiebesluit tot het opleggen van een Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten Oost Vlaanderen kan u hiernaast aanklikken.

 

Meer specifiek zal er voor Oost-Vlaanderen een onttrekkingsverbod gelden van 1 april tot en met 31 oktober uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden zoals onderstaand opgenomen.

 

Bij elk stroomgebied kan u ook een link vinden naar een kaart van het onttrekkingsgebied:

 

 Uitzonderingen

 Op de bovenstaande onttrekkingsverboden zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als
    weidepompen op zonne- of windenergie;

2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden

 

 

Print

Number of views (2128)/Comments (0)

Documents to download

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van