X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

‘Uitzonderlijke’ droogte vraagt beregening in diverse groenten

‘Uitzonderlijke’ droogte vraagt beregening in diverse groenten

Situatie in België - 13 mei 2022

Auteur: Anne Waverijn/donderdag 19 mei 2022/Categories: Nieuws, Irrigatie

Lage grondwaterstanden

Maart 2022 was een uiterst droge maand. Er viel 2 millimeter neerslag, terwijl dat normaal 60 millimeter is. Het grondwaterpeil staat normaal na de winter, rond eind maart, op zijn hoogste punt en daalt dan tot eind september. Maar nu gaat het veel sneller dan normaal.

 

Neerslagtotaal van de laatste 90 dagen, gemiddeld voor gans België, situatie op 13 mei 2022.

Neerslagtotaal van de laatste 90 dagen, gemiddeld voor gans België, situatie op 13 mei 2022.

Bron: www.meteo.be

 

Volgens recente metingen (1 mei 2022) vertoonde 67% van de meetplaatsen een lage (42%) tot zeer lage (25%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Dat percentage zal de komende dagen nog stijgen, want het heeft nauwelijks geregend en er wordt opnieuw weinig neerslag voorspeld. Vooral Oost- en West-Vlaanderen zijn droog tot zeer droog. ‘Uiterst droog’ is een situatie die normaal gezien maar één keer om de vijftig jaar voorkomt, maar nu al sinds 2018 elk jaar opnieuw opduikt. Iets wat heel uitzonderlijk was, wordt dat steeds minder.

 

	Droogte-index (SPI-3), situatie op 13 mei 2022.

Droogte-index (SPI-3), situatie op 13 mei 2022.

Bron: www.meteo.be

 

Beregening is noodzakelijk in een aantal specifieke teelten of teeltomstandigheden.

 

Een overzicht van een aantal groenteteelten:

Spinazie

Voor een goede ontwikkeling van spinazie is beregening zeker aangewezen om een goede opbrengst te bekomen. Hoeveelheden water tot 20 liter zijn aangewezen.

Koolgewassen

De voorbije weken zijn heel wat kolen geplant, denk maar aan spruit-, sluit- en bloemkool. Indien geplant werd in een niet te kluiterige grond en de planten zijn mooi aangedrukt tijdens het planten dan is beregenen niet nodig. Er is nog vocht in de bodem en de wortels zullen het vocht zoeken en beter inwortelen. Pas op met kolen die geplant worden na gras, daar is het vocht uit de grond gehaald door het gras en daar is beregenen wel nodig, net zoals op grond met grove kluiten. In vroege plantingen bloemkool of broccoli voor de versmarkt is de bodem al erg uitgedroogd en is beregening veelal wel noodzakelijk. In deze grotere koolgewassen zal regelmatig moeten beregend worden met giften van 20 à 25 liter.

Wortelen, pastinaak

Wortelen, pastinaak die reeds een aantal weken gezaaid werden, zijn over het algemeen goed gekiemd en de wortels ontwikkelen daar vlot. De laatste weken is het echter heel droog geworden waardoor de kieming moeilijk en heterogeen kan verlopen. Voor pastinaak kan dit leiden tot heel weinig opkomst. Bij wortelen zien wij soms een zeer gespreide opkomst, bijvoorbeeld een tweede opkomst na een regenbui. Beregenen met een beperkte hoeveelheid water na zaai kan aangewezen zijn of wachten met zaaien tot na regen.

Prei

Enkel de zaaibedden en de zomerprei dient momenteel beregend te worden. Prei heeft een grote vochtbehoefte voor een goede groei. Niet beregenen zal een latere oogstdatum als gevolg hebben.

Selder

Het planten van (knol)selder is volop gestart. Hier gelden dezelfde regels als voor bloemkool. Indien geplant werd in een niet te kluiterige bodem is beregenen voorlopig nog niet echt nodig tenzij het gaat om al wat vroegere plantingen. Daar is beregenen wel aangewezen.

 

Let wel!!!

Als je start met beregenen is het aangewezen om terug te komen met de beregening indien er geen neerslag valt. Op zandbodems zien wij op winderige dagen reeds zandstormen. Jonge plantjes kunnen hier veel schade door ondervinden en eventueel wegvallen. Beregenen kan een oplossing bieden.

 

Beregeningstool

 

Aangezien water schaars is, is het uiterst belangrijk om beredeneerd om te springen met het beschikbare water. Via de webapplicatie https://beregeningstool.pcgroenteteelt.be wordt inzicht en advies gegeven over de kostprijs van beregenen en de waterbehoefte van de voornaamste teelten. Ook wordt een overzicht gegeven van de rendabiliteit van beregenen op uw bedrijf. Zo kan er beter ingeschat worden wanneer het beschikbare water best wordt ingezet.

Anderzijds omvat deze applicatie ook technische fiches (factsheets) over traditionele en meer geavanceerde beregeningstechnieken, zodat u als teler een transparant beeld krijgt over de innovaties die zich afspelen in deze sector en de inpasbaarheid op uw bedrijf.

Print

Number of views (5483)/Comments (0)

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van