X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Update droogtemaatregelen Oost-Vlaanderen 08/08/2023

Update droogtemaatregelen Oost-Vlaanderen 08/08/2023

De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft het tijdelijk onttrekkingsverbod voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gedeeltelijk opgeheven.

Auteur: Anne Waverijn/dinsdag 8 augustus 2023/Categories: Nieuws, Irrigatie, Droogte

Omwille van de neerslag van de voorbije weken heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, het tijdelijk onttrekkingsverbod voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gedeeltelijk opgeheven. In 16 onttrekkingszones blijft een onttrekkingsverbod van kracht.

Door de neerslag van de voorbije weken zijn de waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen gestegen. Na advies van de waterbeheerders heeft de gouverneur daarom beslist om het tijdelijk onttrekkingsverbod gedeeltelijk op te heffen

 

In 13 van de 139 onttrekkingszones blijft de kritische drempelwaarde echter onderschreden, in 3 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur beslist om in deze 16 onttrekkingszone een tijdelijk onttrekkingsverbod te behouden

 

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf 08/08/2023 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is.

 Opgelet: op die plaatsen waar het wel nog toegestaan is om water te capteren,
blijven de regels met betrekking tot meldingen en machtigingen uiteraard bestaan.
Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn.
Alle informatie vindt u via https://www.vlaanderen.be/watercaptatie-of-wateronttrekking-uit-een-waterloop

 

 

Concreet mag er dus vanaf 08/08/2023 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in deze 16 onttrekkingszones:

 • OVL-256: Ronse
 • OVL-273: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl.) tot monding Isbellageleed (incl.)
 • OVL-294: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-301: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Kanaal Gent-Oostende (excl.)
 • OVL-305: Leopoldskanaal van monding Isabellageleed (excl.) tot stuw van Sint-Laureins (excl.)
 • OVL-307: Vlietbeek/Zwartesluisbeek van monding 080/74001 (excl.) tot Leopoldskanaal
 • OVL-309: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl). tot monding 085/87001 (incl.)
 • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen
 • OVL-687: Kanaal Gent-Oostende van afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal (excl.) tot Bornebeek
 • OVL-691: Leie van monding Mandel (excl.) tot monding Oude Mandelbeek (incl.)
 • OVL-699: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl) tot monding Isbellageleed (incl.)
 • OVL-701: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl.)
 • OVL-1041: Zuidlede
 • OVL-656: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-695: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-696: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)

 

Kaart: Gedeeltelijke opheffing onttrekkingsverbod 08/08/2023

Raadpleeg de interactieve kaart (opgelet: up-to-date vanaf 8 augustus 2023).

 

Voor de volgende zones wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod ingetrokken ten opzichte van het vorige besluit van de gouverneur (05/07/2023):

 • OVL-257: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl.) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl.)
 • OVL-259: Oude Schelde vanaf Gent-Brugge sluis + Schelde tot monding Molenbeek/Grondebeek (excl.)
 • OVL-263: Schelde van monding Molenbeek/Grotebeek (excl.) tot monding Oostveergote (incl.)
 • OVL-267: Molenbeek/Beiaardbeek – afwaarts deel
 • OVL-268: Molenbeek/Wolfputbeek
 • OVL-269: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierbeek (excl.) tot monding Molenbeek (incl.)– rechter Schelde-oever
 • OVL-275: Molenbeek/Plankebeek
 • OVL-279: Zuidlede
 • OVL-284: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.)
 • OVL-297: Noord-Zuid verbinding
 • OVL-300: Poekebeek
 • OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl.)
 • OVL-316: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl.) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl.)
 • OVL-322: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl.) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl.)
 • OVL-324: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl.)
 • OVL-328: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl.)
 • OVL-668: Molenbeek/Plankebeek 432/30000
 • OVL-671: Kanaal Gent-Terneuzen v. Leie binnenstad/Benedenschelde (excl.) – monding Moervaart (excl.)
 • OVL-673: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal van Kanaal Gent-Oostende (excl.) tot monding Vaart van Eeklo
 • OVL-676: Schelde van monding Oostveergrote (excl.) tot monding afgesloten Dender (excl.)
 • OVL-681: Schelde van monding Zwalmbeek (excl.) tot monding Stamkotbeek (incl.)
 • OVL-682: Schelde van monding Zwalmbeek (excl.) tot monding Stamkotbeek (incl.)
 • OVL-686: Kanaal Gent-Terneuzen van monding Moervaart (excl.) tot monding in Schelde
 • OVL-693: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl.)
 • OVL-694: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl.)

 

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2023.
Opgelet: dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.

 

Uitzonderingen

Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen wel enkele uitzonderingen:

 1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).

 2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.

 3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

 

Meer info: besluiten

Besluit van de gouverneur: tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten (08/08/2023)
Besluit van de gouverneur: semi-permanent onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten (17/12/2021)

 

Contact:

09 267 80 21 - kabinet.gouverneur[at]oost-vlaanderen.be

Print

Number of views (1668)/Comments (0)

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van