X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Handleiding gebruik modelleringstool MBBR-installaties

Handleiding gebruik modelleringstool MBBR-installaties

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

Auteur: Elise/donderdag 11 maart 2021/Categories: Nieuws, Publicaties, Brochure, Waterkwaliteit

 

 

 

Waarvoor dient de modelleringstool?

De tool is ontwikkelt om volgende zaken te modelleren:

 • De impact van één of meer MBBR-installaties op een afstroomzone 
 • De dimensionering van een MBBR-installatie op een gegeven locatie
 • Een inschatting maken van de kostprijs van een MBBR-installatie op een gegeven locatie*
 • Een inschatting geven van de effecten van MBBR-installaties op een stroomgebied

Het doel van de bekomen data is het maken van gefundeerde beslissingen bij het plaatsen van MBBR-installaties in het veld en dit zowel op vlak van technische als economische haalbaarheid. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om een afweging te maken ten opzichte van andere end-of-pipe oplossingen.
Opm: het model uitbreiden met andere end of pipe oplossingen, zoals constructed wetlands, is eenvoudig te verwezenlijken door bestaande gegevens van de betreffende technieken op te nemen in het model.

 

Wat krijg je als output?

Aan de hand van gekende data zal het model een simulatie maken van het effect van één of meer MBBR-installaties op een afstroomzone. Het effect op een groter stroomgebied kan dan worden nagegaan en geëvalueerd op technisch en economisch haalbaarheid. 
Je krijgt een overzicht van wat het effect is per afstroomzone en de daarmee gepaard gaande kosten. Daarnaast krijg je ook een totaal beeld van het effect op stroomgebied niveau en de kosten die hier bij komen kijken. 
Met deze gegevens kan een afweging worden gemaakt met andere end of pipe oplossingen om zo de meest praktische en kostenefficiënte oplossing te selecteren.


Hoe werkt de modelleringstool

De modelleringstool werkt aan de hand van historische data verkregen via het CVBB en de VMM, ze hebben betrekking op nitraatmetingen in oppervlaktewateren. 
De tool is opgebouwd uit 3 hoofdgroepen:

 • Een overzicht die de data-output verzamelt op een overzichtelijke manier (tabblad MP AFZ)
 • Een deel die de data per afstroomzone verzamelt en het hart is van de tool (tabbladen MAP1 tot MAP10)
 • Een deel die de technische informatie bevat omtrent MBBR installaties en de achterliggende informatie van de MAP-meetpunten (Tabbladen “Lijst Technisch” en “Lijst Waterlopen”)

Aan de hand van formules gedefinieerd door de gebruiker gaat de tool simuleren wat het effect is van een MBBR-installatie op een specifieke locatie. Daarnaast kan ook meteen de dimensionering worden bekeken en de kosten die met een dergelijke installatie gepaard gaan. 
Hierna volgt een gedetailleerde handleiding hoe de tool te gebruiken en wat elk onderdeel inhoud.


Aan de slag met de modelleringstool

De modelleringstool werkt voor 90% autonoom maar er dienen toch enkele gegevens te worden aangevuld om een goede werking van de tool te bekomen, en simulatie met specifieke gegevens mogelijk te maken. Via voorbeelden loodsen we je door het proces om de tool gebruiksklaar te maken. 
 

Inhoudsopgave

 • 1.    Waarvoor dient de modelleringstool?
   
 • 2.    Wat krijg je als output?
   
 • 3.    Hoe werkt de modelleringstool
   
 • 4.    Aan de slag met de modelleringstool
  • 4.1.    enkele basis punten goed zetten
   • 4.1.1.    Stap 1: Tabblad “MP AFZ”
   • 4.1.2.    Stap 2: Tabblad “MAP1 tot MAP10”
   • 4.1.3.    Stap 3: Naam meetpunt
   • 4.1.4.    Stap 4: Naam tabblad
   • 4.1.5.    Stap 5: Tabelnaam
   • 4.1.6.    stap 6: Norm
   • 4.1.7.    Stap 7: Gegevens
   • 4.1.8.    Stap 8: Gemiddelden VMM gegevens
  • 4.2.    Selecteren van probleempunten
  • 4.3.    Formules ontwikkelen om simulaties te kunnen uitvoeren
   • 4.3.1.    Stap 1: Naar de juiste locatie
   • 4.3.2.    Stap 2: Het bepalen van de interacties tussen de deelmeetpunten
   • 4.3.3.    Stap 3: Omzetten van interacties in formules
  • 4.4.    Impact van een MBBR simuleren
  • 4.5.    Dimensies MBBR bepalen
  • 4.6.    Kosten van MBBR installaties bepalen
  • 4.7.    Totaal overzicht
    
 • 5.    Uitleg per onderdeel binnen de modelleringstool.
  • 5.1.    Het tabblad “MP AFZ”
  • 5.2.    Tabbladen “MAP1” tot “MAP10”
   • 5.2.1.    Navigatieknoppen
   • 5.2.2.    Data
   • 5.2.3.    Formules
   • 5.2.4.    Evaluatie
   • 5.2.5.    Simulatie
   • 5.2.6.    Dimensionering MBBR
   • 5.2.7.    Kosten

 

Handleiding gebruik modelleringstool MBBR-installaties

Modelleringstool MBBR-installaties

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne         elise@pcgroenteteelt.be
Tom Van Nieuwenhove:     tom.vannieuwenhove@inagro.be
Dominique Huits:               dominique.huits@inagro.be
Ellen Goovaerts:                ellen.goovaerts@proefstation.be
Pieter Van Aken:                pieter.vanaken@kuleuven.be

 

In samenwerking met

 

 

Met de steun van

Print

Number of views (4506)/Comments (0)

Documents to download

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van