X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Biedt gezuiverd afvalwater potentieel als irrigatiewater?

Biedt gezuiverd afvalwater potentieel als irrigatiewater?

Brochure Waterketen

Auteur: Elise/donderdag 6 oktober 2022/Categories: Nieuws, Publicaties, Brochure, Irrigatie

Omwille van de klimaatverandering krijgt Vlaanderen steeds meer te kampen met langere droogteperiodes en waterschaarste. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering het Blue Deal-plan waarbij het met meer dan 70 acties inzake minder verharding, meer vernatting en waterhergebruik de strijd wil aanbinden tegen waterschaarste en droogte.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is daarbij het eerste aanspreekpunt voor het wetgevend kader inzake hergebruik van water, waarbij VITO ondersteuning biedt voor de uitwerking van de risicoanalyse. Diverse sectororganisaties, onderzoekscentra en praktijkcentra zijn betrokken bij het onderzoek naar waterhergebruik. Ook potentiële waterleveranciers zoals Aquafin en bedrijven werken mee aan projecten rond waterhergebruik voor landbouwdoeleinden. Verder onderzoekt Aquafin samen met diverse partners (o.a. Inagro, UGent, Boerenbond, Flanders' FOOD, PSKW, ...) de mogelijkheden tot hergebruik van gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Dit onderzoek heeft al een aantal interessante publicaties opgeleverd, zoals de brochure waterhergebruik in de voedingsindustrie en de praktijkgids gezuiverd afvalwater gebruiken in de landbouw.

De voorbije jaren waren er een aantal momenten van acuut watertekort in de landbouwsector. Daarom onderzoeken een aantal projecten de praktische modaliteiten van hergebruik van gezuiverd afvalwater binnen het agrovoedingssysteem, zodat onze voeder- en voedingsproductie niet in het gedrang komt.

Deze brochure zoomt specifiek in op de resultaten van de Operationele Groep “Waterketen”. Waterketen richt zich zowel tot landbouwers als tot ondernemers die gezuiverd afvalwater ter beschikking willen stellen van landbouwers.

Het wil daarbij het kader voor gebruik van gezuiverd afvalwater verduidelijken en antwoorden op vragen als:

 • Welke wettelijke bepalingen gelden er? 
 • Wat is er economisch haalbaar? 
 • Wat zijn de aandachtspunten naar kwaliteit?

 

Inhoudstabel

 • Inleiding
 • Doel van Waterketen
 • Welk gezuiverd afvalwater komt voor in aanmerking?
 • Kwaliteitsnormen gezuiverd afvalwater
 • Hoe is de kwaliteit van gezuiverd afvalwater in Vlaanderen?
 • Welke techniek voor bruikbaar gezuiverd afvalwater?
 • Hoe beslis ik waar en wanneer ik irrigeer?
 • De waterradar
 • Beoordelingskader voor gezuiverd afvalwater: de toetsingsmatrix
 • Wetgevend kader
 • Huidige wetgeving
 • Toekomstige wetgeving
 • Kosten-baten van irrigatie met gezuiverd afvalwater
 • Voor de producent
 • Voor de landbouwer
 • Bijkomende informatie
 • Subsidiekanalen
 • Colofon

 

Bekijk de volledige Brochure Waterketen: Biedt gezuiverd afvalwater potentieel als irrigatiewater?


Auteurs: Adriaens, A., Vandendriessche, S., De Coninck, M., Huits, D., Boeckaert, C., Bamelis, L., Meers, E. 

 

In samenwerking met

    

     

 

 

Met de steun van

 

 

This project has received funding form the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773682.

 

Print

Number of views (3281)/Comments (0)

Documents to download

More links

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van