X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven

Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven

Waterbeheer en uitleg over systemen voor het hergebruik van afvalwater op land- en tuinbouwbedrijven

Auteur: Elise/woensdag 28 juli 2010/Categories: Nieuws, Publicaties, Brochure, Afvalwater

Brochure ivm waterbeheer en uitleg over systemen voor het hergebruiken van afvalwater op land- en tuinbouwbedrijven.

 

 

Inhoudsopgave

 • 1. Integraal waterbeheer
 • 2. Waterbronnen op het bedrijf
  • 2.1 Hemelwater
          2.1.1 Opslag van hemelwater
          2.1.2 Dimensionering regenwateropvang
          2.1.3 Regenwater als drinkwater voor vee
  • 2.2 Diep grondwater
  • 2.3 Ondiep grondwater
  • 2.4 Oppervlaktewater
  • 2.5 Leidingwater
  • 2.6 Gezuiverd afvalwater
  • 2.7 Grijswater
 • 3 Restwater op het bedrijf
  • 3.1 Veehouderij
          3.1.1 Afvalwater van de melkwinning
          3.1.2 Perssappen en run-off van de kuilplaat
          3.1.3 Andere afvalwaters op veehouderijen
  • 3.2 Tuinbouw en akkerbouw
          3.2.1 Restdrain en spuistroom
          3.2.2 Waswater van groenten
  • 3.3 Andere afvalwaterstromen
          3.3.1 Run-off van verharde oppervlakken
          3.3.2 Afspuiten van machines
          3.3.3 Afvalwater van spuittoestellen
          3.3.4 Reinigen van bedrijfsgebouwen
          3.3.5 Huishoudelijk afvalwater
 • 4 Zuiveringssystemen in de land- en tuinbouw
  • 4.1 Bezinking en flotatie (Primaire zuivering)
  • 4.2 Biologische zuivering (Secundaire zuivering)
         4.2.1 Extensieve systemen
         4.2.2 Mechanische systemen
         4.2.3 Nazuivering (Tertiaire zuivering)
  • 4.3 Monitoring van zuiveringssystemen
         4.3.1 IBA’s in Vlaanderen
         4.3.2 Selectie van de landbouwbedrijf en zuiveringssysteem
         4.3.3 Conclusie
         4.3.4 Systeemkeuze
 • 5 Zuiveringssystemen in de akkerbouw en vollegrondsgroenten
  • 5.1 Vervuiling van het oppervlaktewater
  • 5.2 Spoelen en biozuiveringssystemen
  • 5.3 Reiniging van machines en tractoren
 • Zuiveringssytemen in de glastuinbouw
  • 6.1 Primaire zuivering
  • 6.2 Hergebruik drainwater
  • 6.3 Ontsmetting
         6.3.1 Langzame zandfilter
         6.3.2 UV-filter
         6.3.3 Verhitting
  • 6.4 Milieukundig verantwoorde afzet van spuistroom
         6.4.1 Afzetmogelijkheden
         6.4.2 Containervelden in openlucht
         6.4.3 Zuiver irrigatiewater
  • 6.5 Biozuivering
 • 7 Wettelijk kader
  • 7.1 Vergunningen
          7.1.1 Stedenbouwkundige vergunning
          7.1.2 Milieuvergunning
          7.1.3 Grondwaterwinning
  • 7.2 Heffingen
          7.2.1 Heffing op de winning van grondwater
          7.2.2 Heffing op de captatie van oppervlaktewater
          7.2.3 Heffing op waterverontreiniging
  • 7.3 Lozen van afvalwater volgens Vlarem
         7.3.1 Zoneringsplannen
 • 8 Subsidies
  • 8.1 VLIF-steun
  • 8.2 Subsidie van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen
         voor de aankoop van planten
 • 9 Praktijkvoorbeelden
  • 9.1 Melkveebedrijf met zuivelverwerking doet ‘Alles met regenwater’
  • 9.2 Melkveebedrijf met actief-slibsysteem
  • 9.3 Melkveebedrijf met actief-slibsysteem, percolatierietveldje en
         hergebruik van effluent
  • 9.4 Melkveebedrijf met biorollen, percolatierietveld en hergebruik van
         effluent en gebruik van regenwater als drinkwater voor de koeien
  • 9.5 Melkveebedrijf met percolatierietveld en hergebruik van effluent
  • 9.6 Melkveebedrijf met kokosbioded
  • 9.7 Melkveebedrijf met lavafilter en hergebruik van afvalwater
  • 9.8 Vollegrondsgroentenbedrijf met zuivering en hergebruik van
         waswater
  • 9.10 Azaleabedrijf met ontsmetting en hergebruik van gietwater
  • 9.11 Substraatbedrijf trostomaat met hoge druk UV en hergebruik van
           drainwater
  • 9.12 Substraatteelt trostomaat met ontsmetting van regenwater en
           drainwater via langzame zandfilter
 • Contactadressen

Brochure Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven

Print

Number of views (10765)/Comments (0)

Documents to download

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van