X
GO

 

Hieronder vindt u een overzicht van het actueel nieuws. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, project, ...

Actueel nieuws

Studienamiddagen: Het water op de juiste plaats

Studienamiddagen: Het water op de juiste plaats

Voor rundvee-, varkens- en pluimveehouderij - 28.02.2017 te Geel

Tijdens deze namiddagen worden diverse aspecten van waterproblematiek en watermanagement op het landbouwbedrijf toegelicht. U krijgt bovendien de gelegenheid een drinkwateranalyse te laten interpreteren en evalueren door een expert.

28/02/2017 13:00 - 16:30/Auteur: Elise/Number of views (1416)/Comments (0)/
Categories: NieuwsAgenda
Tags:
Bretoense telers zetten in op duurzamer watergebruik

Bretoense telers zetten in op duurzamer watergebruik

In het kader van het Horizon 2020-project 'FERTINNOWA - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops'

Wanneer we het hebben over de Bretoense tuinbouwsector, verschijnt bij velen het beeld van de regio met de uitgestrekte kustlijn en de opmerkelijke groene algengroei. Maar niet lang meer, als we Esther Lechevallier, onderzoekster aan het proefstation CATE, mogen geloven. Uit een bezoek aan enkele Bretoense tuinbouwbedrijven en het proefstation CATE blijkt dat er binnen de sector heel wat veranderingen aan de gang zijn. Er is veel aandacht voor duurzaam watergebruik, uitspoeling van nutriënten, gekke wortels en waterontsmetting.

woensdag 8 februari 2017/Auteur: Elise/Number of views (9164)/Comments (0)/
Categories: NieuwsWaterbronnen
Duurzaam watergebruik in gefertigeerde teelten

Duurzaam watergebruik in gefertigeerde teelten

In het kader van het Europees project Horizon 2020: FERTINNOWA - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops

Vandaag worden heel wat Europese tuinbouwregio's meer dan ooit geconfronteerd met tekorten aan kwalitatief water. Bovendien slaagt men er in regio's met intensieve tuinbouwactiviteiten vaak niet in om aan de Europese waterwetgeving te voldoen. Het thematische netwerk FERTINNOWA beoogt beschikbare innovatieve technologieën en ervaringen samen te brengen, uit te wisselen én te implementeren op bedrijfsniveau, om zo belangrijke stappen voorwaarts te zetten wat betreft duurzaam watergebruik in de gefertigeerde groente-, fruit- en sierteelt.

zaterdag 17 december 2016/Auteur: Elise/Number of views (9282)/Comments (0)/
Categories: NieuwsIrrigatie
Irrigatieleidingen met nieuwe functionaliteiten

Irrigatieleidingen met nieuwe functionaliteiten

Antimicrobiële additieven in micro-irrigatie leidingen verminderen de vorming van een biofilm

In de huidige tijden waarin het klimaat minder voorspelbaar is en het hergebruik van grondstoffen steeds belangrijker wordt, zijn een efficiënt en duurzaam watergebruik, alsook het beperken van plastiekafval, absolute prioriteiten. In Mediterrane regio’s is het waterprobleem zelfs nog een stuk kritischer dan bij ons. Daarom is het gebruik van micro-irrigatiesystemen zeer voordelig, omdat op deze manier het water optimaal benut wordt, in vergelijking met de traditionele irrigatiesystemen. Deze systemen zorgen namelijk voor een water afgifte enkel daar waar de plant het nodig heeft.

woensdag 19 oktober 2016/Auteur: Elise/Number of views (9526)/Comments (0)/
Categories: NieuwsIrrigatie
Studienamiddag irrigatie, fertigatie en bemesting

Studienamiddag irrigatie, fertigatie en bemesting

Verfijning van irrigatie en bemesting met de introductie van druppelirrigatie en fertigatie in asperge en pompoen & innovatieve bemesting in Limburg

Proefstation voor de groenteteelt in samenwerking met Bodemkundige dienst België en PIBO campus organiseren een studienamiddag met proefveldbezoeken rond de projecten irrigatie en fertigatie in asperges en pompoen en innovatieve bemesting in Limburg. De resultaten tot nu toe opgedaan in beide projecten worden getoond en besproken. Verder hopen we dat het een inspiratie en overlegmoment voor telers en andere betrokkenen mag zijn.

9/11/2016 13:00 - 17:00/Auteur: Elise/Number of views (2493)/Comments (0)/
Het gebruik van micro-irrigatiesystemen

Het gebruik van micro-irrigatiesystemen

In het kader van het RIGA-project 'Micro-irrigatie leidingen en druppelaars met anti-microbiële en anti-worteleigenschappen'

Het doel van het RIGA-project is het ontwikkelen van een nieuw druppelirrigatiesysteem (~T-tape) metanti-alg en antiworteleigenschappen. Dit zou de levensduur sterk moeten verhogen t.o.v. de bestaande druppelirrigatiesystemen. Het innovatieve systeem zal tevens zorgen voor een reductie in waterverbruik, maar ook in een dalend verbruik van ontsmettings- of reinigingsmiddelen. Er wordt gestreefd naar een duurzaam concept dat prijscompetitief zal zijn met bestaande systemen.

dinsdag 18 oktober 2016/Auteur: Elise/Number of views (10375)/Comments (0)/
Debatavond rond watertechnologie van noord naar zuid

Debatavond rond watertechnologie van noord naar zuid

De uitdaging is water...

De HoGent is reeds enkele jaren actief bezig met projectwerking rond milieutopics – en meer specifiek (afval)water - in diverse ontwikkelingslanden (Ecuador, Suriname, ...). Deze ervaring willen we graag delen met anderen op een debatavond rond watertechnologie op 29 september 2016.

29/09/2016 18:00 - 21:00/Auteur: Elise/Number of views (2521)/Comments (0)/
Tags:
Bezoek aan toonaangevende Bretoense bedrijven

Bezoek aan toonaangevende Bretoense bedrijven

Duurzaam watergebruik: werp een blik achter de schermen

FERTINNOWA biedt u op 13 oktober de kans om een blik achter de schermen te werpen bij enkele toonaangevende Bretoense bedrijven op gebied van duurzaam watergebruik. Zowel sierteelt, groenteteelt als aardbeienteelt komen hierbij aan bod. Ook het proefstation van CATE wordt bezocht.

13/10/2016 8:00 - 17:00/Auteur: Elise/Number of views (7344)/Comments (0)/
Categories: NieuwsAgenda
Aquarama 2016 Trade Fair for Water Technology

Aquarama 2016 Trade Fair for Water Technology

Vlaamse watertechnologiesector verenigt zich opnieuw in de Brabanthallen in Leuven

Op woensdag 12 oktober verenigt de Vlaamse watertechnologiesector zich opnieuw in de Brabanthallen in Leuven. Ook TNAV zal opnieuw van de partij zijn met een stand op de beurs en een dag vol sprekers op onze workshop in samenwerking met VMX. Deze dag staat dit jaar in het kader van duurzaam waterbeheer in de industrie en handelt over water in de industrie met zowel innovaties als gevalstudies.

12/10/2016 10:00 - 14:00/Auteur: Elise/Number of views (2733)/Comments (0)/
Categories: NieuwsAgenda
Tags:
Verwijderen van fosfor uit spuistroom

Verwijderen van fosfor uit spuistroom

In het kader van het FOSCAP-project ‘Fosfaatreductie in spuistroom van sierteeltbedrijven via innovatieve fosfaatcaptatie’

Het FOSCAP-project introduceert in de sierteelt een technisch eenvoudige en innovatieve filter voor fosfaatcaptatie uit spuistroom. Deze filter is gevuld met ijzerkorrels met een zandkern (= IOCS of Iron Oxide Coated Sand) of met een granulaat van steekvast ijzerslib. Niet alleen in de sierteelt, maar ook in de groententeelt, op melkveebedrijven en in slachthuizen bevat het afvalwater te veel fosfaten en kan de fosforfilter een oplossing bieden.

dinsdag 26 juli 2016/Auteur: Elise/Number of views (58613)/Comments (0)/
Categories: NieuwsAfvalwater
Workshop irrigatie- en fertigatiemanagement in de tuinbouwsector

Workshop irrigatie- en fertigatiemanagement in de tuinbouwsector

Woensdag 12 oktober 2016 (8h30-18h00)

Woensdag 12 oktober 2016 organiseren FERTINNOWA en VEGEPOLYS een evenement rond irrigatie- en fertigatiemanagement in de tuinbouwsector in het Franse Bretagne. Aansluitend op dit evenement biedt FERTINNOWA op 13 oktober u de kans om een blik achter de schermen te werpen bij enkele toonaangevende Bretoense bedrijven op gebied van duurzaam watergebruik. Zowel sierteelt, groenteteelt als aardbeienteelt komt hierbij aan bod.

12/10/2016 8:30 - 18:00/Auteur: Elise/Number of views (2741)/Comments (0)/
Categories: NieuwsAgenda
De bouw van een fytobak

De bouw van een fytobak

In het kader van het demoproject: Sensibilisering rond puntvervuiling en bio-zuiveringssystemen in alle land- en tuinbouwsectoren in West- en Oost-Vlaanderen of Bioremediatie West

Voor de opbouw van de fytobak zijn heel wat variaties mogelijk. Het principe blijft echter steeds hetzelfde. In de film wordt één uitvoering beschreven met hieronder de benodigdheden. Neem ook een kijkje in de brochure 'Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel: praktische-leidraad'

zaterdag 25 juni 2016/Auteur: Elise/Number of views (9594)/Comments (0)/
Impact waterkwaliteit en irrigatiebeheer

Impact waterkwaliteit en irrigatiebeheer

In het kader van het European Cooperation in Science and Technology (COST) FA COST Action FA1105 project - BioGreenhouse

Het handboek 'Impact van waterkwaliteit en irrigatiebeheer in de biologische glastuinbouw' is een unieke bron van informatie voor kwekers, onderzoekers, studenten, docenten, consultants en leveranciers die betrokken zijn bij de biologische beschutte teelt. Deze publicatie kan helpen bij het ontwikkelen en implementeren van meer duurzame strategieën in verband met irrigatie in de biologische glastuinbouw.

vrijdag 22 april 2016/Auteur: Elise/Number of views (9416)/Comments (0)/
Mogelijkheden opslag en opwaarderen van alternatieve waterbronnen

Mogelijkheden opslag en opwaarderen van alternatieve waterbronnen

De kwaliteit van bepaalde waterbronnen kan zowel verbeterd worden door bijmenging van andere waterbronnen, als door specifieke waterbehandeling.

De kwaliteit van bepaalde waterbronnen kan zowel verbeterd worden door bijmenging van andere waterbronnen, als door specifieke waterbehandeling. Bijmengen van regenwater aan ondiep grondwater kan bijvoorbeeld het zout- of ijzergehalte tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Investering in opvang en opslag van hemelwater kan dan goedkoper zijn dan investeren in bvb een omgekeerde osmosesysteem of een ontijzeringsinstallatie. Als de kwaliteit van het water niet voldoet, zijn er in het geval van bacteriologische verontreiniging tal van ontsmettingsproducten en technieken in de handel om het water te behandelen. Het spreekt voor zich dat ook de verwijdering van de bron van de besmetting een oplossing kan bieden. Bacteriologische besmettingen op veeteeltbedrijven vinden bijna steeds hun oorsprong in een bevuiling door mest of in het ontstaan van een biofilm in de leidingen. Ook bij chemische verontreinigingen is het belangrijk om de bron van vervuiling te elimineren.

vrijdag 25 maart 2016/Auteur: Elise/Number of views (2961)/Comments (0)/
Bouw je eigen biofilter!

Bouw je eigen biofilter!

Terugblik op de demodagen 'Bouw je eigen biofilter'

Telers zijn er zich steeds meer van bewust dat spoel- en restvloeistoffen met gewasbeschermingsmiddelen niet zomaar in het oppervlaktewater mogen terecht komen. Er werd hiervoor 2 jaar lang intensief campagne gevoerd door het PCG en alle andere proefcentra in Vlaanderen. De jaren ervoor onderzochten deze centra de juiste en meest haalbare oplossingen. Dat onderzoek rendeert nu in een advies op maat voor de sector. Het principe blijft echter steeds hetzelfde. In de film wordt één uitvoering beschreven met hieronder de benodigdheden. Neem ook een kijkje in de brochure 'Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel: praktische-leidraad'.

vrijdag 25 maart 2016/Auteur: Elise/Number of views (14015)/Comments (0)/
RSS
123456789

Theme picker

Contact

Karreweg 6

9770 Kruishoutem

 

 0032 (0)9 331 60 84

   info@waterportaal.be

Met steun van